Matias Garzon, sjuksköterska

Matias Garzon har jobbat som sjuksköterska i tre år. Nu arbetar han på Stockholms mansmottagning i Skärholmen. Matias tror att viktiga egenskaper i hans jobb är att vara nyfiken. Nyfiken på människor och människors liv. Se filmen om och med Matias.

Matias Garzon

"Jag tror att man behöver vara nyfiken. Nyfiken på människor och människors liv."

Vad är det bästa med att jobba här?

Det bästa med att jobba på mansmottagningen är alla fantastiska möten med killar, unga män och män i alla åldrar helt enkelt. Att få följa med in i sängkammaren och höra fantastiska berättelser och historier om det som kan vara väldigt tabu eller väldigt svårt och känsligt för många.

Vilka egenskaper behövs i ditt jobb?

Jag tror att man behöver vara nyfiken. Nyfiken på människor och på människors liv, och jag tror att man behöver reflektera över sig själv. Vad man själv har för olika typer av värderingar och sitt förhållningssätt framför allt när det gäller just sex, sexuell hälsa och sexualitet.

Vad känner du att du ger patienterna?

Jag hoppas att jag bidrar med kunskap och information som kan göra det lättare att behålla sin sexuella hälsa och att njuta av sin sexualitet.

Vad har patienterna lärt dig?

Oj, jag har lärt mig massor… eller jag skulle säga att jag lär mig saker varje dag om hur fantastiskt olika och lika vi är på samma gång. Att vi kan känna oro och ångest och det kan förena oss, men det kan grunda sig i så otroligt olika upplevelser.

Tack Matias!