På specialistmottagningen för lymfödem

På specialistmottagningen för lymfödem kan du få hjälp att ta reda på om du har lymfödem och hur du kan bli bättre. Du kommer till mottagningen via remiss från läkare.

Svullnad i kroppen kan ha många olika orsaker. Specialistmottagning för lymfödem kan utreda om det handlar om just lymfödem. Det är dock viktigt att först ta reda om det finns andra orsaker till din svullnad. Utredning och behandling av lipödem ingår inte i mottagningens uppdrag.

Kontakt

Telefon 
08-123 676 20

Öppet
Helgfri onsdag-torsdag 8-16.30