Närakuter

På närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem. 

Däremot ska du fortfarande vända dig till din vårdcentral om du till exempel har svår förkylning med feber som inte går över, hosta, värk, urinvägsinfektion utan feber eller behov av sjukskrivning.

Här finns våra vårdcentraler

Du kan kontakta våra vårdcentraler i ett videomöte via appen Alltid öppet. Vår Vårdcentralen online har öppet alla dagar i veckan klockan 7-21. 

Läs mer om videomöte via app

Ring alltid 1177 först

Kontakta alltid 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten.  Då minskar risken för att du åker dit i onödan. 

Våra närakuter

Läs mer om närakuterna på deras webbplats. Där kan du också se var närakuterna finns.