Nämnd

Nämnden för förvaltningen Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är tillsatt av Stockholms regionfullmäktige.

Nämnden ansvarar för att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika direktiven från ägaren, Region Stockholm.

Nämnden godkänner verksamhetsplan och ekonomiska ramar samt utser SLSO:s sjukvårdsdirektör.

Sjukvårdsdirektören Mikael Ohrling har det övergripande ansvaret för SLSO:s styrning och ledning. 

Medlemmar i nämnden

Barbro Naroskyin, ordförande

Barbro Naroskyin, är ordförande i SLSO:s nämnd sedan januari 2019. Barbro har tidigare varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting. Hon är utbildad sjuksköterska och vårdlärare och har även varit chef inom ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting, landstingsdirektör i Uppsala län samt landstings- och regiondirektör i Region Östergötland.

Ann-Christine Jenvén

Ann-Christine Jenvén arbetar i Stockholms stad som stadsdelsdirektör för Södermalm. Hennes utbildningsbakgrund är socionom. Bland tidigare anställningar kan nämnas förvaltningschef inom kommunal socialtjänst och omvårdnad inklusive kommunal hälso- och sjukvård, primärvårdsdirektör i Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen.

Bo Svedberg vice ordförande

Bo Svedberg arbetar som ekonomidirektör i Region Gävleborg. Bo har lång erfarenhet av landstingsverksamhet, men har också arbetat i olika chefsroller inom privat näringsliv. Han är styrelseordförande i Norrsken AB och styrelseledamot i Future Position X.

Inger Ros

Inger Ros är ordförande i patientorganisationen riksförbundet HjärtLung. Hon är också fullmäktigeordförande i Botkyrka. Inger har dessförinnan varit heltidspolitiker i sexton år, dels i Botkyrka kommun med ansvar för vård- och omsorgsfrågor och barn- och ungdomsfrågor, dels som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon var landstingsledamot under perioden 1989-2014.

Martin Schalling

Professor i Medicinsk Genetik vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi samt Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Personalrepresentanter

Kommunal: Carina Wester ordinarie, Erika Mellqvist ersättare

SACO: Barbro Lindquist, ordinarie (Sveriges Arbetsterapeuter), Suzana Turkalj Pavlavkovic, ersättare (Läkarförbundet)

TCO: Jörgen Ekström, ordinarie (Vårdförbundet), Ulf Bengtsson, ersättare (Vision)