Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Våra vårdcentraler finns över hela Stockholms län. Du är välkommen att lista dig som patient på den vårdcentral som passar bäst för dig.

Vårdcentralerna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Vi har också akademiska vårdcentraler som bedriver forskning och utbildning i syfte att höja vårdens kvalitet. 

Vårdcentraler och husläkare

Här hittar du alla vårdcentraler i Region Stockholms regi.

1177 - rådgivning dygnet runt

Om du är osäker på om du behöver söka vård för dina symtom, eller undrar vilken mottagning du ska besöka, kan du dygnet runt ringa på telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Du kan även besöka 1177.se för mer information om kropp, hälsa och sjukdom.