Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Våra vårdcentraler finns över hela Stockholms län. Du är välkommen att lista dig som patient på den vårdcentral som passar bäst för dig.

Vårdcentralerna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Vi har också akademiska vårdcentraler som bedriver forskning och utbildning i syfte att höja vårdens kvalitet. 

Vårdcentraler och husläkare

Här hittar du alla vårdcentraler i Region Stockholms regi.