Psykiatri

Psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder psykiatrisk vård i Region Stockholm:s regi.

Vi har fem psykiatriska verksamheter för vuxna i Stockholms län. Alla erbjuder specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och funktionshinder. 

Ofta kan du få bra hjälp redan hos din vårdcentral eller husläkare. Behöver du mer hjälp så kan de hänvisa dig till en psykiatrisk mottagning. 

Allmänpsykiatrin utreder och behandlar vuxna med bland annat depressioner, olika ångesttillstånd och psykoser. Psykiatrin utreder även ADHD och autismspektrumtillstånd samt erbjuder insatser i samverkan med Habilitering och Hälsa och socialtjänst.

Till de allmänpsykiatriska mottagningarna är du välkommen att vända dig direkt. Du kan också välja den allmänpsykiatriska mottagning som passar dig bäst. 

Internetbehandling

Du kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.