Psykiatri för vuxna

Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder psykiatrisk vård i Region Stockholms regi. Vi erbjuder specialiserad vård inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri.

Allmänpsykiatrin utreder och behandlar vuxna med bland annat depressioner, olika ångesttillstånd och psykoser. Psykiatrin utreder även ADHD och autismspektrumtillstånd samt erbjuder insatser i samverkan med Habilitering och Hälsa och socialtjänst. Till de allmänpsykiatriska mottagningarna är du välkommen att vända dig direkt. Du kan också välja den allmänpsykiatriska mottagning som passar dig bäst.