Geriatrik

Välkommen till geriatriken vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi finns på Jakobsbergs sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus.

Patient och närstående i fokus

Med lång erfarenhet och mycket kunskap ger vi geriatrisk vård med både patient och närstående i fokus. 

Vid våra kliniker arbetar geriatriker (specialiserade läkare) och specialistsjuksköterskor med särskild utbildning inom åldrandet och åldrandets sjukdomar. Hos oss jobbar även sjukgymnaster, kuratorer och logopeder.

Geriatrisk kompetens

Till våra vårdavdelningar kommer patienter som behöver geriatrisk kompetens kanske efter vård på akutsjukhus, men också de som drabbats av ett akut tillstånd och behöver komma direkt från hemmet eller från en akutmottagning på sjukhus.

Ibland är vården hos oss planerad, till exempel vid besök på någon av våra kognitiva mottagningar (minnesmottagningar). För att komma till någon av våra kognitiva mottagningar behövs en remiss från din vårdcentral eller husläkarmottagning efter ett första besök där. När vi fått remissen skickar vi hem en kallelse till dig. 

Hur får jag vård?

För att få vård hos oss behöver du en remiss. Din vårdcentral gör en första bedömning och avgör om ditt tillstånd kräver vård hos oss. Om så är fallet skickar vårdcentralen en remiss till oss. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.

Arvid Bengtsson sjuksköterska berättar om sitt jobb