Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Förbrukningshjälpmedel i hemmet är en av fyra hjälpmedelsverksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Verksamheten bedriver och ansvarar för hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Kontakt med Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Telefon: 08-123 366 50

Läs mer på deras webbplats