Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Medicinteknisk apparatur i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet, såsom CPAP, apnélarm och vissa diabeteshjälpmedel.

Medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH, är en länsövergripande hjälpmedelscentral för personer i behov av hjälpmedel i hemmet. 

Med medicinsk kunskap i kombination med god kännedom om det utbud av hjälpmedel och de anpassningsmöjligheter som finns, erbjuder våra hjälpmedelskonsulenter och medicintekniska ingenjörer råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient. 

Kontakta MAH gällande ventilatorer, hostapparater, slemsugar, syrgasapparater, CPAP-apparater, kompressionsutrustning, insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare, nutritionspumpar, mätare för blodets koagulationsförmåga, apnélarm samt vissa diabeteshjälpmedel.

Kontakta Medicinskteknisk apparatur i hemmet

Telefon: 08-123 675 00
Telefontid: 8-16.30