Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

BUP Stockholm erbjuder specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Region Stockholms regi.

Vi har lokala mottagningar i hela länet dit vårdnadshavare och unga kan vända sig utan remiss. Inom BUP Stockholm finns det också ett antal mottagningar som är specialiserade på olika typer av problematik och behandlingsformer.

På våra mottagningar arbetar bland andra psykologer, kuratorer, läkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Vi arbetar med olika former av stöd och behandling för att hjälpa familjen och barnet eller tonåringen att fungera bra i sin hemmiljö, bland kompisar och i skolan.