Habilitering och Hälsa

Habilitering och Hälsa ger råd, stöd och behandling till dig som har livslång funktionsnedsättning.

Habilitering och Hälsa ger råd, stöd och behandling till dig som har livslång funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.