Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen, BVC, följer ditt barns utveckling från födelse till skolstart och ger er stöd och vägledning i föräldraskapet.

Regelbundna hälsoundersökningar och utvecklingsbedömningar utifrån barnets behov ger både er och barnet trygghet. Vi erbjuder vaccinationer enligt barnhälsovårdens program och har ett nära samarbete med övrig specialistvård.