Beroendevård

Beroendecentrum Stockholm erbjuder specialiserad beroendevård i Region Stockholms regi. 

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss. 

Du är välkommen att söka direkt till våra lokala mottagningar men du kan också gå via din företagsläkare eller vårdcentral.

Beroendecentrum Stockholm

Läs mer på Beroendecentrum Stockholms webbplats.

Maria Ungdom

Maria Ungdom hjälper unga som har problem med alkohol och andra droger, ibland i kombination med psykisk ohälsa.