Beroendevård

Beroendecentrum Stockholm erbjuder specialiserad beroendevård i Region Stockholms regi. 

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss. 

Du är välkommen att söka direkt till våra lokala mottagningar men du kan också gå via din företagsläkare eller vårdcentral.

Du kan själv välja vilken öppenvårdsmottagning som passar dig bäst. På din lokala mottagning kan du också få hjälp med remiss till våra avdelningar för heldygnsvård eller våra högspecialiserade program.

Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, droger eller spel. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.