Tolkcentralen

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd för dig som bor i Stockholms län. 

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tolkning med tecken som stöd till personer med grav hörselskada eller vuxendövhet. Tolktjänsten är kostnadsfri för dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn-och hörselnedsättning eller dövblindhet. Tolkcentralen erbjuder även tolkstöd, tolkning från/till annat teckenspråk. Vi finns till för dig som är folkbokförd i Stockholms län.

Vår huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning. Det innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel:

  • hälso- och sjukvård
  • vissa arbetsrelaterade uppdrag
  • begravningar, dop och bröllop
  • fritid
  • viss samhällsservice

Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid. Det kan till exempel gälla myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.