Cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering ger dig med behov av cancerrehabilitering en samlad, strukturerad och fördjupad kartläggning, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

Som patient har du tillgång till ett multiprofessionellt team med läkare, psykolog, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och specialistsjuksköterska.

Vi välkomnar patienter från hela Stockholms län. Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare.