Rättspsykiatri

Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela Stockholms län. 

Våra patienter är personer som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Men också andra frihetsberövade personer som är i behov av psykiatrisk vård. Patienterna kommer ofta till oss från kriminalvården.

Vårt uppdrag är att förbättra patienternas psykiska ohälsa och sociala förmåga. Dessutom ingår att minska dödligheten i psykisk sjukdom och minska risken för återfall i brott. Patienten är ofta hos oss under lång tid och vi strävar efter både hög vårdkvalité och en god boendemiljö. 

Vi samarbetar med många andra aktörer, bland andra kriminalvården, kommuner, stödorganisationer och andra rättspsykiatriska regionkliniker.