Ylva Bergh arbetar som arbetsterapeut

Ylva har jobbat som arbetsterapeut i tio år. Idag arbetar hon på Habiliteringscenter Söderstaden. Det som driver mig i jobbet är att ha barnets fokus. Att se den här lilla människan och verkligen känna in den personen. Det menar Ylva är några saker som driver henne i jobbet. Se filmen här.

Ylva Bergh

"Det som driver mig är ju att ha barnets fokus."

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är mötet med barnen, ungdomarna. Att få deras perspektiv, att sätta sig in i hur det känns för dem – att försöka sätta sig in i det i alla fall. Och att kunna få vara med på den här resan. Att möta ett hinder i vardagen och lösa det – det är det bästa med jobbet.

En väldigt bra sak är att vi jobbar i team. Teamet har en sådan styrka, i och med att vi har olika professioner som finns runt familjen, runt barnet. Och man går in och ut i familjens liv när det behövs.

Vilka egenskaper behövs i ditt yrke?

Jag tror inte att man behöver vara stöpt i samma form för att vara arbetsterapeut. Det är en fördel att vi som arbetsterapeuter är olika, därför att vi möter massor av olika familjer som… och man klickar inte med alla. Så är det och man ska ha rätt att hitta någon som man känner att vi är på samma våglängd.

Kreativitet och en lust att ta sig an utmaningar. Sedan är det ju viktigt att vara lyhörd, ödmjuk och kunna känna in och kunna ha den här tajmingen: när är det läge? Men i grund och botten måste du ju ha lust att ta dig an utmaningar, lösa lite problem, tänka lite utanför boxen.

Vad känner du att du ger patienten?

Jag tänker att jag som arbetsterapeut kan inge ett hopp om att den här nedsättningen som barnet eller ungdomen har, att den inte nödvändigtvis behöver utgöra ett hinder för att göra det man vill göra i livet. En framtidstro, tänker jag.

Vad driver dig i jobbet?

Det som driver mig är ju att ha barnets fokus. Att se den här lilla människan och verkligen känna in den personen. Vem den är, vad den har för lust. Och värna om det och barnets behov, helt enkelt.

Jobba med oss

Vill du ha ett lika givande jobb som våra arbetsterapeuter? Du hittar alla våra lediga tjänster för arbetsterapeuter i Region Stockholms jobbank.