Handledning får studenter att växa

För Nacka RehabCentrum är handledning av studenter en självklar del av uppdraget. Samtidigt som de i fjol tog emot fler studenter än någonsin betonar de vikten av att se varje individ.

- Som handledare är det allra viktigaste att få till en god dialog med studenten och skapa förtroende, säger Karin Nordström, specialiserad fysioterapeut och ansvarig för studentmottagandet på Nacka RehabCentrum.

Som student granskas du under din kliniska utbildning. Handledaren har en uppgift att bedöma kvaliteten på utförande och kunskap i den kliniska delen av utbildningen. Det här kan upplevas som stressande av studenter och ibland leda till svårigheter att ställa frågor eller visa om något är svårt.

- Min erfarenhet är att studenter vågar vara transparent och berätta om sådant som de upplever som utmanande om de känner sig trygga. Då först kan jag som handledare stötta fullt ut, förstå vad de behöver hjälp med för att komma vidare i sin yrkesroll och optimera förutsättningarna utifrån deras behov, säger Karin Nordström.

Genom att uppmärksamma utmaningar och ge positiv återkoppling på sådant som studenten utför med god kunskap och kvalitet skapas trygghet som får studenten att växa i sin yrkesroll.

- Som handledare kan jag hjälpa studenten att dra nytta av sina positiva förmågor och bygga vidare på dem när något känns svårt. Jag vill att studenterna ska lära sig så mycket som möjligt under den tid som de är hos oss. Att få se och guida individer vidare och se hur de växer är en fantastiskt spännande resa, säger Karin Nordström.

Omvänt lärande

Att förmedla sin kunskap till studenter är ett sätt att utvecklas inom sin egen profession.

- Visst händer det att studenter kommer med aktuell kunskap och lär oss om exempelvis nya instrument eller behandlingar. Men det jag framför allt lär mig som handledare är att föra en mer reflekterande dialog. Det vill säga hur jag som handledare kan ställa öppna frågor som bjuder in till mer utvecklande svar. Jag lär mig att skapa förtroende, och att våga ställa frågor för att hitta fram till vad studenten behöver hjälp med, säger Karin Nordström.

Rollen som handledare

På Nacka RehabCentrum ingår det i medarbetarnas arbetsbeskrivning att handleda studenter. Det är en tydlig del av deras uppdrag. Karin Nordström planerar mottagandet och fördelar studenterna på handledare. Vid längre placeringar får studenten ofta två handledare, en senior och en junior. På så vis ges handledarna möjlighet att växa in i rollen samtidigt som handledarskapet blir mindre sårbart.

- Vi vill att det ska vara roligt och utvecklade att vara handledare. Men det kräver en del arbete och kan förstås upplevas stressigt när arbetsbelastningen är hög. Då är det positivt att vara två för att kunna dela på arbetet och lära av varandra, menar Karin Nordström.

Studenter som är i början av sina utbildningar träffar patienter tillsammans med sin handledare. När studenten kommit längre in i sin utbildning tar de egna patienter och efter besöket får de reflektera tillsammans med sin handledare kring hur det gick.

- Vår uttalade inställning är att studenten är här för att lära och inte för att producera. Samtidigt är det viktigt för studenten att få möjlighet att vara ensam med patienten för att verkligen tränas i sin yrkesroll. Det är viktigt att komma ihåg att alla studenter är individer som behöver utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, säger Karin Nordström.

Ibland har de studenter från olika professioner på mottagningen samtidigt. Det ger möjlighet till interprofessionellt lärande. Exempelvis kan en blivande dietist och en blivande fysioterapeut träffa samma patient för att öva på att samarbeta i team och reflektera med andra professioner.

Rekordmånga studenter 2021

Trots pandemin och covid-19 tog Nacka RehabCentrum emot rekordmånga studenter år 2021. Totalt hade de 107 studentveckor som kan jämföras med tidigare år då de genomsnittligt brukar ha strax över 70 veckor. Studenterna var främst fysioterapeuter, logopeder, dietister och arbetsterapeuter, men de hade även kortare placeringar med läkarstudenter, kiropraktorer och sjuksköterskor.

- Vi hade ett tydligt uppdrag att fortsätta utbilda trots att det pågår en pandemi, och det lyckades vi väldigt väl med. För studenterna är det en fantastisk erfarenhet att få ta del av hur rutiner kring hygien och smittspridning tillämpas i vartenda behandlingsrum i primärvården, menar Karin Nordström.

Framtida kollegor

Nu börjar ett nytt år och nya studenter kommer till mottagningen. Några av dem är studenter som särskilt bett om att få komma tillbaka till samma placering igen och det är ett gott betyg till mottagningen och deras handledare.

- Vi har alla varit studenter någon gång. Jag tror det är bra att tänka tillbaka på den tiden och hur man själv ville bli behandlad då. Studenterna är viktiga! De är våra blivande kollegor. Jag tror det handlar mycket om vilken inställning man har. Som handledare brukar jag säga till mina studenter att jag är din största supporter. Jag letar inte fel utan vill lyfta dig, säger Karin Nordström.

Publicerad 2022-01-31