Region och kommun driver ungdomsmottagningar tillsammans

När kommuner och Region Stockholm börjar dela på driften av ungdomsmottagningar tas expertis från båda verksamheterna till vara. För ungdomarna innebär förändringen ökad tillgänglighet när barnmorskorna på ungdomsmottagningen även börjar erbjuda videomöte och chatt.

Från årsskiftet går Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm in och delar på driften av ungdomsmottagningar med kommunerna Lidingö, Märsta, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd/Vaxholm.

Kommunerna fortsätter att ansvara för kuratorinsatser medan Stockholms läns sjukvårdsområde tar över ansvaret för barnmorske- och läkarinsatser.

Att kommun och region delar på driften innebär att expertis och viktiga kontaktytor från båda verksamheterna tas tillvara. Inom kommunerna finns ett nära samarbete med skolor, socialtjänst och andra kommunala verksamheter, medan regionen har ett etablerat samarbete med andra vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

Ökad tillgänglighet med digitala kontaktvägar

För ungdomarna kommer tillgängligheten att förbättras ytterligare. Barnmorskorna på ungdomsmottagningarna kommer börja erbjuda chatt och videomöte via appen Alltid öppet, såsom övriga ungdomsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde gör.

Ett brett uppdrag

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år. Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Publicerad 2021-01-04