Videomöte med vården

Unikt samarbete ger snabb hjälp vid psykiska besvär

Nu kan patienter snabbt få rådgivning och hjälp att hitta rätt i vården vid psykiska besvär. Ett unikt pilotprojekt där samarbete mellan några offentligt drivna vårdcentraler och specialistpsykiatrin vill underlätta patientens första kontakt med vården.

Som ett pilotprojekt testas den nya tjänsten ”Psykiatri direkt” i appen Alltid öppet. Patienten får möjlighet att själv boka ett videomöte för att få rådgivning och kvalificerad bedömning vid psykiska besvär. 

Primärvården har ansvar för första linjens vård vid mild till måttlig psykisk ohälsa. Vid svårare besvär tar specialistpsykiatrin hand om patienten.

- Pilotprojektets, ”Psykiatri direkt”, mål är att patienten lätt ska kunna få kontakt och snabbt tas om hand på ett optimalt sätt vårdgrenar emellan, i det här fallet mellan vårdcentralen och specialistpsykiatrin. Genom det nära samarbetet kring patienten ska de ledas till rätt vårdnivå direkt. Patienterna slipper fundera själva över vart de ska vända sig med sina psykiska besvär samtidigt som vårdens resurser används mer gynnsamt, säger Lina Martinsson, verksamhetschef på Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Enkel väg in för patienten

För patienter innebär tjänsten att de lätt kan få kontakt och snabbt får en första rådgivning och bedömning. Patienter klickar på ”Psykiatri direkt” i appen Alltid öppet, erbjuds att svara på några frågor och bokar videomöte på en tid som passar dem. Videomötet kostar som ett vanligt besök på vårdcentralen.

- Genom ”Psykiatri direkt” blir det enkelt för patienter att snabbt komma i kontakt med vården och få en första hjälp när de har behov av det, säger Jeanette Skantz Holmberg, verksamhetschef Huddinge vårdcentral, inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Testas först i liten skala

Till att börja med är det patienter som är listade vid några offentligt drivna vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde i Region Stockholm som får möjlighet att använda tjänsten Psykiatri direkt. Medverkande vårdcentraler har tillsammans med Psykiatri Sydväst utvecklat ett gemensamt arbetssätt som fungerar för bägge vårdgrenarna.

Om försöket fungerar väl kan det i förlängningen komma att erbjudas till fler av länets invånare och ge hög tillgänglighet till det breda utbudet av vård och stöd vid psykiska besvär och psykiatriska tillstånd som finns i regionen.

Fakta

Psykiatri direkt är ett pilotprojekt som till att börja med erbjuds patienter över 18 år som är listade hos några vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde:

  • Fittja vårdcentral
  • Flemingsbergs vårdcentral
  • Hallunda vårdcentral
  • Huddinge vårdcentral
  • Segeltorps vårdcentral
  • Tumba vårdcentral
  • Tullinge vårdcentral
  • Vårby vårdcentral

Läs mer om vårdcentraler som drivs i Region Stockholms egen regi. www.vardcentraler.regionstockholm.se

Läs mer om specialistpsykiatrin som drivs i Region Stockholms egen regi. www.psykiatri.regionstockholm.se