Amningsstöd förstärks i Skärholmen

För att hjälpa mammor och barn med amning den första tiden öppnar en ny specialistmottagning för amning i Skärholmen. Mottagningen kommer ligga i anslutning till Skärholmens barnavårdscentral för att vara tillgänglig för familjerna.

Den 1 november öppnar Stockholms läns sjukvårdsområde, som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi, en amningsmottagning i Skärholmen. Amningsmottagningen kommer ligga i anslutning till Skärholmens barnavårdscentral och erbjuda specialiserad amningshjälp till kvinnor i upptagningsområdet. Barnavårdscentraler kan hänvisa kvinnor som behöver mer specialiserat amningsstöd till dem. Det kan bland annat handla om sugsvårigheter hos barnet, såriga bröstvårtor eller bröstinfektioner.

Efter födseln har förlossningskliniken ansvar för mamma och barn under de första sju dagarna. Därefter övergår kontakten till barnavårdscentralen som erbjuder barnhälsovård och följer familjen under flera år ända fram till skolstart. Barnavårdscentralen möter de nyblivna föräldrarna och det blir naturligt för dem att fånga upp och hjälpa de mammor som upplever problem i samband med amning.

Skärholmens amningsmottagning blir den sjätte amningsmottagningen som öppnar i Region Stockholms regi