App för barn med funktionsnedsättning nu på minoritetsspråk

Appar för barn med den tecknade superhjälten Undra finns nu även på meänkieli, nordsamiska och finska. Syftet med apparna är att underlätta för barn med en funktionsnedsättning att själva bli delaktiga i sin vård.

Enligt minoritetslagstiftningen har Region Stockholm ett ansvar för att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Särskilt ska barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas.

Som en del i det arbetet finns nu apparna med Habilitering & Hälsas superhjälte Undra även på meänkieli, nordsamiska och finska. Den som går in i appen kan enkelt välja vilket språk den vill använda.

Appar med den tecknade superhjälten heter "Undra om träningscentret", "Undra om känslor" och "Undra om habiliteringen".

Flygande hjälte

Den lilla flygande superhjälten tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning kan undra över. Apparna rekommenderas för barn från fyra år och uppåt.

Syftet med apparna är att underlätta för barn med funktionsnedsättning att vara delaktiga i sin habilitering, och att göra barn mer förberedda inför besök i vården. Med stöd av det årliga stadsbidraget och i samarbete med Hållbarhetsavdelningen på Region Stockholm har det varit möjligt att översätta apparna.

30 specialistmottagningar i länet

Det är Habilitering & Hälsa, Region Stockholm som har utvecklat materialet om Undra i samarbete med habiliteringar runt om i Sverige. Verksamheten vänder sig till barn och vuxna med livslånga funktionsnedsättningar och består av 30 specialistmottagningar i Stockholms län.

Apparna Undra om habiliteringen, Undra om känslor och Undra om träningscentret finns att ladda ned via Google Play och App Store.

Apparna har utvecklats i samarbete med habiliteringar runt om i Sverige.

Läs mer om Undra på habilitering.se/undra