Bättre vård för personer med funktionsnedsättningar

Nu erbjuds vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samordnat medicinskt mottagande. Några offentligt drivna vårdcentraler i Region Stockholm har fått utökat uppdrag att erbjuda anpassade insatser.

Vuxna patienter med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar har ofta någon form av kommunikationssvårighet som medför behov av ett anpassat bemötande. Dessa patienter erbjuds nu kontinuerlig och samordnad vård genom att några vårdcentraler som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde i Region Stockholm får ett utökat uppdrag.

Uppdraget samordnat medicinskt mottagande innebär att dessa patienter får längre besök, de får träffa samma läkare och de får en fast vårdkontakt. Vårdcentralens lokaler anpassas även för att erbjuda hög tillgänglighet och utrustning i form av exempelvis taklyft och bredare brits.

Handens vårdcentral och Kista vårdcentral har redan börjat erbjuda ett samordnat medicinskt mottagande till målgruppen. Täby och Tullinge vårdcentraler kommer starta successivt under året.

- Det känns bra att kunna erbjuda dessa personer som har stora behov av vård ett samordnat bemötande och längre tid för besök. Patienten får ett bättre bemötande samtidigt som vi får möjlighet att erbjuda en kvalitativ vård. Många av dem kan ha kroniska sjukdomar som vi följer över tid, säger Åsa Back, verksamhetschef vid Handens vårdcentral.

Förutom vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ingår också personer som bor på LSS-boenden och korttidsboenden i den egna kommunen/stadsdelen med behov av läkarinsatser i målgruppen.

Publicerad 2023-02-07