Nu drar 2023 års ledarskapsprogram Topp 15 igång

Topp 15-programmet ges en gång per år och vänder sig till chefer inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som vill utveckla sig för att på sikt kunna åta sig högre tjänst som till exempel verksamhetschef.

Årets ledarskapsprogram Topp 15 startade 3 februari. Deltagarna kommer ifrån vårdområdena psykiatri (Vuxenpsykiatrin, Rättspsykiatrin och Barn- och ungdomspsykiatrin) samt primärvård.

Topp 15 pågår under 2023 med examination i december då även SLSO:s ledningsgrupp medverkar. Åter igen har SLSO:s ledningsgrupp givit Topp 15-deltagarna uppdraget att särskilt ta fram förslag för att säkra kompetensförsörjningen framgent.

Gruppbild av deltagarna i Topp 15
Deltagare och ett antal mentorer deltog vid starten av ledarskapsprogrammet Topp 15 som leds av programansvariga Carola Schäfer och Per Lindberg verksamhetsstöd HR. Deltagare och ett antal mentorer deltog vid starten av ledarskapsprogrammet Topp 15 som leds av programansvariga Carola Schäfer och Per Lindberg verksamhetsstöd HR.

Publicerad 2023-02-08