Ny studie kring ungas alkoholvanor – möjlighet till behandling till KBT via internet

En allt för stor konsumtion av alkohol kan orsaka stora problem, både psykiskt och fysiskt. Nu drar Karolinska Institutet tillsammans med Beroendecentrum Stockholm, under samordning av Centrum för psykiatriforskning, SLSO, igång en forskningsstudie för unga vuxna mellan 18-24 år som upplever problem med sitt drickande, där det ges möjlighet till behandling via KBT via internet (IKBT).

Fotograf: Long Truong, Unsplash

Tidigare forskning visar att personer med överkonsumtion av alkohol även ibland har samtidiga problem med andra psykiska besvär så som ångest eller depression.

– ­Syftet med den här studien är att undersöka om en redan etablerad psykologisk behandling, där en ung vuxen samt en eventuell medföljande närstående deltar, levererad i ett nytt format (via internet) kan hjälpa unga vuxna som upplever att de dricker för mycket, säger Maria Åbonde Garke, leg. psykolog, doktorand på Centrum för psykiatriforskning, SLSO.

Studien är den första att testa just den här behandlingen via internet riktad till den här målgruppen. Studien beräknas pågå under 2022 och en slutrapport planeras att läggas fram under våren 2023. Nitya Jayaram-Lindström, verksamhetschef på Centrum för psykiatriforskning är ansvarig forskare för studien.

– ­Vi vill också förstå hur behandlingen kan ha ytterligare positiva effekter på vanliga psykiska symptom så som stress och ångest, samt hur deltagarnas förmåga till prosocialt beteende spelar in i hur det går i behandlingen. Vi vill med vår studie ta reda på om det här är en behandling som passar unga vuxna med alkoholproblem, säger Nitya Jayaram-Lindström.

I studien kommer man även att försöka förstå varför unga personer får problem med alkohol, och hur det går efter att behandlingen är avslutad.

Mer om forskningsstudien

Publicerad 2022-01-20