Nyhetsartikel om litet barn som dog hösten 2021

Aftonbladet har nyligen rapporterat om en händelse som inträffade hösten 2021 då ett barn avled. Barnet hade bland annat varit patient på Närakut Rosenlund. Den allvarliga händelsen har utretts av Rosenlunds närakut samt chefläkare inom Stockholms läns sjukvårdsområde. >>

Chefläkaren har i detta fall gjort en bedömning att en Lex Maria inte var aktuell, men ärendet är anmält till IVO av annan part vilket Stockholms läns sjukvårdsområde ser positivt på.

På grund av sekretess kan Stockholms läns sjukvårdsområde inte kommentera det enskilda patientärendet. Om en allvarlig vårdavvikelse inträffar, eller om det finns en sådan risk, görs alltid en grundlig utredning. När utredningen är gjord beslutar chefläkaren om ärendet ska anmälas enligt Lex Maria.

Publicerad 2022-08-13

Senast ändrad 2022-08-15