Överviktscentrum byter namn till Centrum för obesitas

Den 3 oktober 2023 byter Överviktscentrum inom Akademiskt specialistcentrum namn till Centrum för obesitas.

Varför byter ni namn till Centrum för obesitas?

— Sedan Överviktscentrum startades för över 20 år sedan har kunskapen om viktrelaterad ohälsa utvecklats mycket. I dag behandlar vi inte personer som endast har övervikt som det definieras medicinskt, alltså ett BMI mellan 25 och 29,9. Obesitas är det korrekta begreppet för tillståndet hos de patienter som kommer till oss för behandling, säger enhetschef Maria Lidman.

Tidigare har obesitas kallats fetma i Sverige, men fler och fler överger det begreppet av följande skäl:

Medicinskt korrekt

Världshälsoorganisationen WHO, svenska Socialstyrelsen samt sjukhus och mottagningar som är specialiserade på behandling av obesitas har kommit överens om att använda begreppet obesitas, i stället för fetma.

Mindre stigmatisering

Många anser att begreppet ”fetma” är stigmatiserande och laddad med negativa associationer. Att använda begreppet obesitas ses som mer neutralt och kan bidra till en mer respektfull och icke-dömande dialog kring ämnet. Även patientföreningen HOBS (Hälsa oberoende av storlek) anser att termen obesitas är att föredra.

Forskning och kunskapsutveckling

Begreppet obesitas används också internationellt och på många språk, vilket bidrar till en gemensam förståelse och kommunikation kring problemet globalt. Detta är särskilt viktigt inom medicin och forskning där enhetlig terminologi krävs.

Så berörs du

Du som är patient hos Överviktscentrum behöver inte göra något i samband med namnändringen. Centrum för obesitas har kvar samma uppdrag, samma telefonnummer och finns kvar i samma lokaler som tidigare.

Är du vårdgivare och vill remittera en patient till högspecialiserad behandling för obesitas ska du framöver ställa remissen i journalsystemet TakeCare till Centrum för obesitas. 

Vill du veta mer?

Läs mer om obesitas på Centrum för obesitas webbplats här: Om obesitas - centrumobesitas.se 

Publicerad 2023-10-03