Palliativa ombudsdagar 2022 - TEMA: Ensamhet och gemenskap

Den sista av de två palliativa ombudsdagarna för hösten och året hölls den 14 september på Bryggaresalen vid Odenplan. Ett 150-tal palliativa ombud från hela Stockholms län hade samlats för att nätverka, grupparbeta och lyssna till Palliativt kunskapscentrums vetenskaplige ledare Peter Strang som talade. Temat för årets dagar var Ensamhet och gemenskap.

Ingeli Simmross, från Palliativt kunskapscentrum, inledningstalade och hälsade alla ombuden välkomna. En både förväntansfull och familjär stämning rådde i den stora salen. – Det har varit en speciell tid med pandemin då vi utmanats i vår roll som palliativa ombud. Vi hade under den perioden våra palliativa ombudsdagar digitalt vid våra datorer och det gick bra. Men att ses och få prata och byta erfarenheter fysiskt är fantastiskt och ger både kraft och energi till vårt viktiga arbete, sade Ingeli.

föreläsning

Grupparbeten om rollen som palliativt ombud

Förmiddagen fortsatte med grupparbeten kring rollen som palliativt ombud och det viktiga arbete som de utför på sina arbetsplatser.

Fråga: Ge exempel på några nya arbetssätt eller rutiner ni infört i din verksamhet som rör palliativ vård?

Några av svaren: Smärtskattning med Abbey Pain Scale. Fyller i Palliativa registret gemensamt. Stående punkt på APT. Vi har pärmar med information om palliativ vård som alla anställda får läsa. Vi har minnesstund en vecka efter dödsfall för boende, anhöriga och personal.

Fråga: Ge exempel på hur du har stöttat kollegor och spridit kunskap om palliativ vård.

Några av svaren: Genom att ha reflektionsmöten. Genom att bättre ta hand om våra elever. Prata och stötta kollegor efter att en boende dött. Ge ämnet plats i vardagen. Öppnat upp för en aktiv dialog i vår sjuksköterskegrupp vid sen palliativ vård om symtomlindring. Föreläsning för kollegor om palliativ vård.

lunchEfter grupparbetena var det dags för lunch då det bjöds på en matig wrap under tiden som deltagarna fick möjlighet till minglande, utbyta erfarenheter och nätverkande med varandra.

 

 

 

Gemenskap - ett vitt begrepp

Peter StrangEftermiddagen fortsatte med att Peter Strang föreläste på ombudsdagarnas tema ”Ensamhet och gemenskap”.
Det blev tydligt att gemenskap inte enbart handlar om det som händer människor emellan. Också gemenskap med husdjur, naturen och ”något större” kan ha stor betydelse.

Därefter fick ombuden på nytt dela erfarenheter i mindre grupper – nu med fokus på hur man i sin roll som palliativt ombud kan arbeta för att skapa gemenskap.

 

Några röster från deltagarna

Amal Moummi.Vad heter du?
Amal Moummi.

Var jobbar du?
Skolörtens servicehus.

Hur länge har du varit palliativt ombud?
Sedan utbildningarna började 2017.

Är det första gången du är på en palliativ ombudsdag?
Nej, jag brukar försöka gå på PKC:s alla aktiviteter för att hålla mig uppdaterad inom det palliativa området.

Hur upplever du din roll som palliativt ombud på din arbetsplats?
Det är en viktig roll. Det händer hela tiden saker på jobbet, men vi har en bra kontakt mellan undersköterskor och sjuksköterskor som gör att vi kan prata om det.

Vad betyder det för dig att få träffa andra palliativa ombud?
Det är intressant att höra hur de andra ser på sin palliativa ombudsroll och bra att få växla idéer med varandra.

 

PärVad heter du?
Pär Bäcklund.

Var jobbar du?
LSS Boende i Nykvarn.

Hur länge har du varit palliativt ombud?
Sedan 2017.

Är det första gången du är på en palliativ ombudsdag?
Ja, det är det.

Hur upplever du din roll som palliativt ombud på din arbetsplats?
Vi är flera på min arbetsplats och det finns flera äldre boende med fysiska krämpor och vi har haft svårt att prata om det här med döden och det har blivit lättare att prata och diskutera om det i och med utbildningen till palliativt ombud.

Vad betyder det för dig att få träffa andra palliativa ombud?
Det är jättebra, men vi träffar också andra palliativa ombud via kommunen och det är jätteviktigt att träffa andra med erfarenhet av de här frågorna. Jag tror att fler inom just LSS behöver gå den här utbildningen till palliativt ombud.UlrikaVad heter du?
Ulrika Malmsjö.

Var jobbar du?
Saltsjöbadens sjukhus.

Hur länge har du varit palliativt ombud?
Sedan 2018.

Är det första gången du är på en palliativ ombudsdag?
Ja.

Hur upplever du din roll som palliativt ombud på din arbetsplats?
Vi har en viktig roll, vi är en sorts grundbult för den vården och ett stöd för våra medarbetare.

Vad betyder det för dig att få träffa andra palliativa ombud?
Jag tycker det är viktigt och bra för oss, det stärker upp oss i gruppen som palliativa ombud och vi tar med mycket kunskap tillbaka till arbetsplatsen. Det sätter ljus på frågorna.

2023 års palliativa ombudsdagar


Datum för när nästa omgång palliativa ombudsdagar hösten 2023 blir av är ännu ej bestämt, information kommer i PKC:s nyhetsbrev. I utvärderingsenkäten från årets dagar har deltagarna ombetts ge förslag på tema till dessa dagar, PKC ser med spänning fram emot att få se förslagen!

Mer information


Välkommen in till Palliativt Kunskapscentrums webbplats för att läsa mer om Palliativa ombud och hitta kunskap om den palliativa vården.

Publicerad 2022-09-21