Psykiatri direkt får högsta betyg av patienterna

För drygt två månader sedan öppnade Tjänsten Psykiatri direkt via appen Alltid öppet som ett pilotprojekt för patienter listade vid några regiondrivna vårdcentraler i Region Stockholm. Enkätsvar från patienter som använt tjänsten visar att de är nöjda med den hjälp de fått hos Psykiatri direkt och att de tycker den varit lätt att komma i kontakt med.

Med Psykiatri direkt kan patienten själv boka ett videomöte för att få rådgivning och kvalificerad bedömning vid psykiska besvär. I många fall kan ett sådant videomöte vara tillräckligt, men när det behövs slussas patienten vidare - antingen till en bokad tid i primärvården eller specialistpsykiatrin. Drygt 100 patienter har hittills använt Psykiatri direkt och i enkätsvaren från totalt 35 respondenter (till och med 6 december) får tjänsten höga betyg.

- Vi vill att det ska vara lätt för patienter med psykiska besvär att komma i kontakt med Psykiatri direkt för att snabbt få en första bedömning och hjälp. Enkätsvaren visar att projektet hittills lyckats väldigt bra med det, säger Jeanette Skantz Holmberg, verksamhetschef på Huddinge vårdcentral.

Jeanette Skantz Holmberg är verksamhetschef vid en av de vårdcentraler som tillsammans med specialistpsykiatrin driver Psykiatri direkt i det gemensamma pilotprojektet. Lina Martinsson, verksamhetschef vid Psykiatri Sydväst, förklarar att det nära samarbetet kring patienten tidigt identifierats som en viktig framgångsfaktor.

- Genom samarbetet drar vi nytta av erfarenheter och kompetens från både primärvård och specialistpsykiatri och skapar arbetssätt som möjliggör att patienten leds till rätt vårdnivå direkt. Enkätsvaren är ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklingsarbetet och eftersom de hittills varit mycket positiva tycker jag det visar att samarbetet verkar skapa stor patientnytta, säger Lina Martinsson.

Alla som använder Psykiatri direkt har möjlighet att besvara patientenkäten. En av frågorna lyder ”Skulle du rekommendera Psykiatri direkt till någon i din situation”. Hela 31 av 35 respondenter har svarat ”Ja, helt och hållet” på den frågan, vilket är det högsta betyget.

Om pilotprojektet

Under piloten, som pågår fram till och med sista juni 2023, har patienter som är 18 år eller äldre och listade hos de offentligt drivna vårdcentralerna i Fittja, Flemingsberg, Hallunda, Huddinge, Segeltorp, Tumba, Tullinge och Vårby möjlighet att använda tjänsten Psykiatri direkt. Om det fungerar väl kan tjänsten i förlängningen erbjudas till fler av länets invånare Från specialistpsykiatrin medverkar förutom Psykiatri Sydväst, Stockholms centrum för ätstörningar, Akutmottagningen i Norra Stockholms psykiatri och Beroendecentrum Stockholms öppenvård i Huddinge.

Så här fungerar Psykiatri direkt

Patienter klickar på ”Psykiatri direkt” i appen Alltid öppet, erbjuds att svara på några frågor och bokar videomöte på en tid som passar dem. Videomötet kostar som ett vanligt besök på vårdcentralen.

Läs mer om Psykiatri direkt och hur tjänsten fungerar

Kontaktpersoner

Jeanette Skantz Holmberg, verksamhetschef Huddinge vårdcentral, 08-123 426 25, jeanette.skantz-holmberg@regionstockholm.se

Lina Martinsson, verksamhetschef Psykiatri Sydväst, 08-123 865 35, lina.martinsson@regionstockholm.se

Publicerad 2022-12-15