Vaccination mot apkoppor/mpox för de som exponerats för viruset

Nu inleder Region Stockholm vaccination mot apkoppor/mpox, för personer som har blivit exponerade av viruset och kallade av vården.

Smittspridningen av apkoppor/mpox i Stockholm ökar. Fram till och med idag har 63 fall anmälts i Stockholms län. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har varit i nära kontakt med en person som har apkoppor/mpox efter att denne fått symtom erbjuds vaccin.

- Om du har symtom som du tror beror på att du har smittats av viruset bör du söka vård genom att ringa 1177. Om du har infekterade personer i din närhet bör du undvika nära kontakt med dessa. Sexuella kontakter utgör en särskilt hög smittrisk, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Vaccinet kommer vara kostnadsfritt. På 1177.se finns information om sjukdomens förlopp och symptom: Vad är apkoppor/mpox? - 1177

Publicerad 2022-07-28