386 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

Alltid öppet

Alltid öppet har cirka 1200 anslutna vårdenheter i Stockholm och på Gotland som erbjuder videomöten, chatt och mycket mer.

Läs mer >> om Alltid öppet
Alltid öppet 2024-04-09 15:57:58

Text till filmen

Läs mer >> om Text till filmen
Text till filmen 2024-04-08 14:30:34

Desirée Berglund, forskningssjuksköterska

"Det som driver mig, det är den här känslan av att kanske få vara med när det hände. Som i våra ALS-studier, att jag var där när man hittade läkemedlet som stoppade eller som fördröjde utvecklingen av ALS."

Läs mer >> om Desirée Berglund, forskningssjuksköterska
Desirée Berglund, forskningssjuksköterska 2024-03-12 15:58:55

Clinicum

Clinicum är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet som syftar till att etablera goda samverkansstrukturer inom epidemiologi, tillgång till regionala hälsodata samt generellt forskningsmetodikstöd.

Läs mer >> om Clinicum
Clinicum 2023-12-20 15:15:09

BT-programmet

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Det är del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs.

Läs mer >> om BT-programmet
BT-programmet 2023-12-05 10:01:19

Text till filmen

Läs mer >> om Text till filmen
Text till filmen 2023-11-30 10:58:48

Marlene o Camilla SCÄ

"Vi behandlar inte alltid bara ätstörningen utan det är många andra problem som vi ställs inför i den här behandlingen. Man får jobba mycket med personen". Det säger Camilla Lindberg, sjuksköterska, till Marlene Litzell, enhetschef, på Stockholms centrum för ätstörningar när de intervjuar varandra om vad det är som lockar i att arbeta med patienterna på Stockholms centrum för ätstörningar.

Läs mer >> om Marlene o Camilla SCÄ
Marlene o Camilla SCÄ 2023-08-21 14:51:04

June Boström kurator

"Att tillsammans med någon annan få en förändring som ger betydelse och som gör att en människa kan växa." Det är en av de saker som June Boström gillar mest med sitt jobb som kurator på Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum.

Läs mer >> om June Boström kurator
June Boström kurator 2023-07-17 14:29:24

Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi

Enheten för Kris- och katastrofpsykologis uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens krissituationer.

Läs mer >> om Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi
Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi 2023-06-27 14:31:32

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare. Här kan du se filmer och läsa intervjuer med några av de 11 500 medarbetare som arbetar inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Läs mer >> om Möt våra medarbetare
Möt våra medarbetare 2023-05-24 12:27:17

Meta, sjuksköterska på en palliativ avdelning

"Jag kan inte komma på något annat jobb som skulle vara mer intressant."

ASIH
Läs mer >> om Meta, sjuksköterska på en palliativ avdelning
Meta, sjuksköterska på en palliativ avdelning 2023-04-14 15:11:45 ASIH

Mustafa, medicinteknisk ingenjör

Här berättar Mustafa om sitt arbete som medicinteknisk ingenjör på Medicinsk apparatur i hemmett.

Läs mer >> om Mustafa, medicinteknisk ingenjör
Mustafa, medicinteknisk ingenjör 2023-04-06 07:35:59

Rapporter HTA

Här kan du läsa våra rapporter:

Läs mer >> om Rapporter HTA
Rapporter HTA 2022-11-24 17:01:44

Start

Läs mer >> om Start
Start 2022-11-02 13:36:44

Hoito oikeassa aijassa

Meilä on päämääränä ette sie saat hoitoa oikeassa aijassa, mutta jos jostaki syystä sie saisit oottaa liian pitkhään niin tämä on joka jällaa.

Läs mer >> om Hoito oikeassa aijassa
Hoito oikeassa aijassa 2022-11-02 13:33:01

Turvalinen ja varma hoito

Näilä sivuila sie löyät informasjuunia sinun oikeuksista ja kuinka met olema töissä kehittämästä turvalista ja varmaa hoitoa.

Läs mer >> om Turvalinen ja varma hoito
Turvalinen ja varma hoito 2022-11-02 13:31:51

Mielipitheitä

Met haluama mielelhään tietää mitä sie potilhaana eli lähimäisenä piät siittä hoijosta mitä met annama.Se auttaa meitä jatkuvasti paranthaan meän rytiiniä ja metuutia.

Läs mer >> om Mielipitheitä
Mielipitheitä 2022-11-02 13:30:52

Potilasturva

Met pyrimä aina pithään korkean tason turva-ajattelua kaikissa hoijon kysymyksissä.

Läs mer >> om Potilasturva
Potilasturva 2022-11-02 13:28:02

Tervetuloa Stokholmin läänin siukkahoitoalueesheen

Met tarjoama Region Stokholmissa terhveys- ja siukkahoitoa. Meän vasthaanotot ja toiminat on monen ihmisen ensi yhteys siukkahoithoon. Meitä on noin 12 000 koleekoja.

Läs mer >> om Tervetuloa Stokholmin läänin siukkahoitoalueesheen
Tervetuloa Stokholmin läänin siukkahoitoalueesheen 2022-11-02 13:26:07

Uusi Ruottissa

Tervetuloa!

Läs mer >> om Uusi Ruottissa
Uusi Ruottissa 2022-11-02 13:24:41

Miljöö

Stokholmin läänin siukkahoitoalueessa met pyrimä saa pieniimän maholisen miljöövaikutuksen.

Läs mer >> om Miljöö
Miljöö 2022-11-02 13:22:33

Lue sinun sjurnaali

Sulla on oikeus lukea sinun sjurnaalin ja sie saatat kans tilata kopioita siittä.

Läs mer >> om Lue sinun sjurnaali
Lue sinun sjurnaali 2022-11-02 13:18:57

Lait ja säänöt

Terhveys- ja siukkahoitoa ohjaa lait ja säänöt. Net luovat turvalisen ja varman hoijon. Täältä sie löyät joitaki niitä lakia ja sääntöjä jokka jällaavat kun sinua hoijethaan meän tykönä.

Läs mer >> om Lait ja säänöt
Lait ja säänöt 2022-11-02 13:16:58

Laaturejisteri

Laaturejisteri on tapa meile siukkahoijossa ette stryktyreeratulla tavala seurata eri sairhauksia ja parantaa hoitoa.

Läs mer >> om Laaturejisteri
Laaturejisteri 2022-11-02 13:13:17

Laatutyötä

Tärkein meile jokka olema Stokholmin siukkahoitoalueen töissä on ette meän potilhaat ja käyttäjät saavat parhaiman maholisen hoijon ja kohtelun.

Läs mer >> om Laatutyötä
Laatutyötä 2022-11-02 13:11:46

Kontakti

Täältä sie löyät kontaktitietoja Stokholmin siukkahoitialueen keskeisheen administrasjuunhiin. Jos haet hoitoa sie piät ensi käessä ottaa yhteyttä sinun vasthaanoton kans.

Läs mer >> om Kontakti
Kontakti 2022-11-02 13:07:15

Sjurnaali verkon kautta

Näin Sjurnaali toimii verkon kautta

Läs mer >> om Sjurnaali verkon kautta
Sjurnaali verkon kautta 2022-11-02 13:02:32

Ole töissä meile

Haluatko mennä töihin tuntheela ette tehhä eroa joka päivä, sillon sie piät olla meän töissä.

Läs mer >> om Ole töissä meile
Ole töissä meile 2022-11-02 13:00:50

Tulevaisuuen Terhveys- ja siukkahoito

Stokholmin läänin hoito on kohtaamassa suuria haastheita. Hoijon tarve kasvaa kun väestö tullee yhä vanheemaks ja suuri sisälesiirtoo on käynissä. Kuinkas stokholmilaiset pitävät saa hyvän ja tasa-arvosen hoijon jatkossaki? Se on haaste mitä Tulevaisuuen terhveys- ja siukkahoito ottaa käsiteltäväks.

Läs mer >> om Tulevaisuuen Terhveys- ja siukkahoito
Tulevaisuuen Terhveys- ja siukkahoito 2022-11-02 12:59:13

Tutkimus ja kehitys

Met olema aina töissä kehittämässä hoitoa ette olla varmana ette sie saat parhaiman maholisen hoijon.

Läs mer >> om Tutkimus ja kehitys
Tutkimus ja kehitys 2022-11-02 12:57:11

Sinun sjurnaali

Kaiken hoijon mitä sie saat dokymenteerathaan sinun potilassjurnaalhiin.

Läs mer >> om Sinun sjurnaali
Sinun sjurnaali 2022-11-02 12:55:59

Sinun osalistuminen

Se on tärkeä ette sie potilhaana saatat olla mukana sinun hoijon päätöksissä. Se lissää maholisuuen ette met saatama auttaa sinua saamhaan pareman elämänlaatun.

Läs mer >> om Sinun osalistuminen
Sinun osalistuminen 2022-11-02 12:53:41

Integriteetti ja henkilötietojen käsittely Stokholmin läänin siukkahoitoalueela

Joka kerta kun sie olet kontaktissa hoijon kans tietoja sinusta rejistreerathaan. Siksi meilä on suuri vastuu valvoa ette sinun henkilötiot hoijethaan oikeala tavala joka varmistaa hyvän ja varman toiminan ja samala suojaa sinun integriteettiä.

Läs mer >> om Integriteetti ja henkilötietojen käsittely Stokholmin läänin siukkahoitoalueela
Integriteetti ja henkilötietojen käsittely Stokholmin läänin siukkahoitoalueela 2022-11-02 12:50:11

Työmiljöö ja terhveys

Stokholmin läänin siukkahoijonalala pitävät kaikitten työpaikoitten tunnusmerkki olla avonhainen klimaatti , terhveyttä eistävä työ, aktiivinen johto, tasa-arvoisuus ja moninaisuus.

Läs mer >> om Työmiljöö ja terhveys
Työmiljöö ja terhveys 2022-11-02 12:43:17

Hoito meän tykönä

Stokholmin läänin siukkahoitoalue tarjoaa hoitoa elämän kaikila aikakausina.

Läs mer >> om Hoito meän tykönä
Hoito meän tykönä 2022-11-02 12:37:43

Akyytti apu

Kun on elämääuhkaavia sairhauksia ja vahinkoja soita aina 112.

Läs mer >> om Akyytti apu
Akyytti apu 2022-11-02 12:32:47

1177 Huolto-ophaan e-palvelut

1177 Huolto-ophaan e-palvelut on auki vuorokauven ympäri, vuet ympäri. Se merkittee ette sie saatat kontaktata siukkahoitoa kun se sulle soppii. Turvalisesti ja varmasti.

Läs mer >> om 1177 Huolto-ophaan e-palvelut
1177 Huolto-ophaan e-palvelut 2022-11-02 11:16:38

Guldstjärna: Pris från RFSL för gott bemötande – transkriberad

Stockholms mottagning för sexuell hälsa fick 2021 års pris för gott bemötande från Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Här kan du läsa en utskriven version av vad som sägs i filmen om priset.

Läs mer >> om Guldstjärna: Pris från RFSL för gott bemötande – transkriberad
Guldstjärna: Pris från RFSL för gott bemötande – transkriberad 2022-11-01 07:49:24

Geriatrik är framtidens vård

"Jag har jobbat inom geriatriken en längre tid och vet precis som du att det är långt ifrån långvård. Flödet under dagen är allt från akuta insatser till att få ta del av hur vår behandling ger effekt för patienten."

Geriatrik
Läs mer >> om Geriatrik är framtidens vård
Geriatrik är framtidens vård 2022-10-28 08:30:54 Geriatrik

Välkommen

Läs mer >> om Välkommen
Välkommen 2022-10-24 12:33:34

Åsa Pettersson verksamhetschef

Hör Åsa berätta i filmen om vad uppdraget som verksamhetschef innebär och att hon uppskattar att få leda vårdcentralen på sitt sätt.

Administration
Läs mer >> om Åsa Pettersson verksamhetschef
Åsa Pettersson verksamhetschef 2022-10-20 12:55:59 Administration

Kvalitetskriterier för PTP i Region Stockholm

Läs mer >> om Kvalitetskriterier för PTP i Region Stockholm
Kvalitetskriterier för PTP i Region Stockholm 2022-10-05 12:19:22

Zamanında tedavi

Zamanında tedavi almanız hedefimizdir, ancak gereğinde fazla beklediğiniz bir durumla karşılaşırsanız geçerli kurallar aşağıdaki gibidir.

Läs mer >> om Zamanında tedavi
Zamanında tedavi 2022-08-05 13:55:34

Daryeelka caafimaad wakhtiga ku haboon

Hadafkagayu waa in aad adigu hesho daryeel caafimaad wakhti sax, laakiin haddii sababo jira awgeed aad sugto wakhti dheer sidan ayaa markaa khuseysa.

Läs mer >> om Daryeelka caafimaad wakhtiga ku haboon
Daryeelka caafimaad wakhtiga ku haboon 2022-08-05 13:54:58

Dikšun njuolga áiggis

Mis lea ulbmil ahte galggat oažžut divššu rivttes áiggis, muhto jus soamis sivas vuorddášit ilá guhká de lea dát mii doaibmá.

Läs mer >> om Dikšun njuolga áiggis
Dikšun njuolga áiggis 2022-08-05 13:54:23

געזונט־אָפּהיט צו דער ריכטיקער צײַט

מיר װילן אַז דו זאָלסט קריגן געזונט־אָפּהיט צו דער ריכטיקער צײַט, אָבער דאַרפֿסטו כאָטש דעם װאַרטן צו לאַנג, גילטן די אָ כּללים.

Läs mer >> om געזונט־אָפּהיט צו דער ריכטיקער צײַט
געזונט־אָפּהיט צו דער ריכטיקער צײַט 2022-08-05 13:52:47

الرعاية في الوقت الصحيح

هدفنا هو أن تحصل على الرعاية في الوقت الصحيح، ولكن إذا احتجت إلى الانتظار لمدة أطول فيتم تطبيق القواعد التالية.

Läs mer >> om الرعاية في الوقت الصحيح
الرعاية في الوقت الصحيح 2022-08-05 13:51:03

Görüş ve şikayetler

Bir hasta bir hasta yakını olarak sunduğumuz sağlık hizmeti hakkında ne düşündüğünüzü bilmek isteriz. Bu, rutin ve yöntemlerimizi sürekli daha iyi hale getirmemizde bize yardımcı olacaktır.

Läs mer >> om Görüş ve şikayetler
Görüş ve şikayetler 2022-08-05 13:49:27

Aragtiyada iyo cabashooyinka

Waxaanu annagu jeclaan lahayn in aanu ogaano aragtida aad adiga iyo qaraabadaaduba ka qabtaan daryeelka caafimaad ee adiga lagu siiyey sida uu yahay. Waxay annaga naga caawinaysaa in aanu si joogto ah u hagaajino rootiinka iyo hababka aanu wax u qabo.

Läs mer >> om Aragtiyada iyo cabashooyinka
Aragtiyada iyo cabashooyinka 2022-08-05 13:48:48

באַמערקונגען און טענות

מיר װילן גערן הערן װעגן דײַנע מײנונגען װעגן דײַנע אָדער אַ קרובֿס איבערלעבונגען אין דעם געזונט־סעקטאָר. די באַנערקונגען העלפֿן אונדז פֿאַרבעסערן אונדזערע רוטינען און מעטאָדן.

Läs mer >> om באַמערקונגען און טענות
באַמערקונגען און טענות 2022-08-05 13:48:08

Oainnut ja váidalusat

Mii háliidit mielalaččat diehtit maid don pasieantan dahje lahkaolmmoš anát dikšuma birra maid mii addit. Dat veahkeha min ollesáiggi buoredit min rutiinnaid ja vugiid.

Läs mer >> om Oainnut ja váidalusat
Oainnut ja váidalusat 2022-08-05 13:46:40

وجهات النظر والشكوى

نريد أن نعرف بكل سرور رأيك عن الرعاية التي نقدمها، سواء كنت مريضًا أو قريبًا لمريض. فهذا يساعدنا في تحسين إجراءاتنا الروتينية ووسائل عملنا بصورة دائمة ومتكررة.

Läs mer >> om وجهات النظر والشكوى
وجهات النظر والشكوى 2022-08-05 13:45:37

Hasta güvenliği

Sağlıkla ilgili tüm konularda yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için çalışıyoruz

Läs mer >> om Hasta güvenliği
Hasta güvenliği 2022-08-05 13:44:20

Ammaanka dadka jirran

Waxaanu annagu si heer sare ah isugu taxalujinaa in aanu ka fikirno dhinaca ammaanka ee khuseeya dhammaan su’aalaa daryeelka caafimaadka.

Läs mer >> om Ammaanka dadka jirran
Ammaanka dadka jirran 2022-08-05 13:43:47

Pasieanta sihkkarvuohta

Mii rahčat olahit alla sihkarvuođajurdaga buot gažaldagaiguin mii guoská dikšui.

Läs mer >> om Pasieanta sihkkarvuohta
Pasieanta sihkkarvuohta 2022-08-05 13:39:31

פּאַציענטן־זיכערקײט

מיר שטרעבן צו האָבן זיכערקײט אויף דער אַגענדע פֿון אַלע ענינים װאָס האָבן צו טאָן מיטן געזונט־אָפּהיט.

Läs mer >> om פּאַציענטן־זיכערקײט
פּאַציענטן־זיכערקײט 2022-08-05 13:38:56

سلامة المريض

نحن نبذل جهودًا كبيرة لضمان الأمان في جميع المسائل المتعلقة بالرعاية.

Läs mer >> om سلامة المريض
سلامة المريض 2022-08-05 13:37:05

Çevre

Stokholm ili sağlık hizmetleri olarak mümkün olan en az çevresel etki için çabalıyoruz.

Läs mer >> om Çevre
Çevre 2022-08-05 13:34:30

Bay’ad

Gudaha daryeelka caafimaadka ee gobolka Stockholm waxaanu ku dadaalaynaa saamaynta ugu yar ee suurtogalka ah ee dhinaca bay’adda (miljöpåverkan).

Läs mer >> om Bay’ad
Bay’ad 2022-08-05 13:33:50

Biras

Stuehkie leana buohccedikšoguovlluin mii rahčat unnidit vejolaš biras váikkuhusa.

Läs mer >> om Biras
Biras 2022-08-05 13:33:02

די נאַטור־סבֿיבֿה

אין שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר שטרעבט מען צו װירקן אַזוי װײניק װי מעגלעך אויף דער נאַטור־סבֿיבֿה.

Läs mer >> om די נאַטור־סבֿיבֿה
די נאַטור־סבֿיבֿה 2022-08-05 13:32:11

Ympäristö

Pyrimme Tukholman läänin sairaanhoitoalueella pienimpään mahdolliseen ympäristövaikutukseen.

Läs mer >> om Ympäristö
Ympäristö 2022-08-05 13:31:12

Environment

Within Stockholm County Healthcare Services, we strive to minimise our environmental impact.

Läs mer >> om Environment
Environment 2022-08-05 13:30:27

البيئة

نسعى في غضون منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم إلى التأثير أقل ما يمكن على البيئة

Läs mer >> om البيئة
البيئة 2022-08-05 13:29:44

Hasta kayıtlarınızı okuyun

Hasta kayıtlarınızı okuma hakkını sahipsiniz, ayrıca bir kopyasını da isteyebilirsiniz.

Läs mer >> om Hasta kayıtlarınızı okuyun
Hasta kayıtlarınızı okuyun 2022-08-05 13:27:26

Akhriso buuggaaga warbixinta caafimaadka lagu qoro

Waxaad adigu xaq u leedahay in aad akhrisato buuggaaga warbxinta caafimaadka lagu qoro sidoo kalena waad ballansan kartaa nuqulo/koobiyo ka mid ah.

Läs mer >> om Akhriso buuggaaga warbixinta caafimaadka lagu qoro
Akhriso buuggaaga warbixinta caafimaadka lagu qoro 2022-08-05 13:26:44

Loga iežat journála

Dus lea riekti lohkat iežat journála ja sáhtát maid diŋgot kopiija das.

Läs mer >> om Loga iežat journála
Loga iežat journála 2022-08-05 13:25:54

לײען דײַן מעדיצינישן רעקאָרד

דו האָסט אַ רעכט צו לײענען דײַן מעדיצינישן רעקאָרד און דו קענסט באַשטעלן אַ קאָפּיע פֿון אים.

Läs mer >> om לײען דײַן מעדיצינישן רעקאָרד
לײען דײַן מעדיצינישן רעקאָרד 2022-08-05 13:25:11

اطلع على الملف الصحي للمريض الخاص بك

لديك الحق في الاطلاع على الملف الصحي للمريض الخاص بك ويمكنك أيضًا طلب الحصول على صور عنه.

Läs mer >> om اطلع على الملف الصحي للمريض الخاص بك
اطلع على الملف الصحي للمريض الخاص بك 2022-08-05 13:19:55

Kanun ve Yönetmelikler

Sağlık hizmetleri emin ve güvenli hizmet için kanun ve yönetmeliklere tabidir. Burada, bizden sağlık hizmeti alırken geçerli olan bazı kanunun yönetmelikleri bulacaksınız.

Läs mer >> om Kanun ve Yönetmelikler
Kanun ve Yönetmelikler 2022-08-05 13:18:31

Shuruucda iyo xeerarka

Caafimaadka- iyo daryeelka jirooyinka waxa lagu xukumaa shuruuc- iyo xeerar si loo abuuro daryeel sugan oo aamin ah. Halkan waxaad ka heleysaa shuruuc iyo xeerar khuseeya marka aanu annagu ku daaweynayno.

Läs mer >> om Shuruucda iyo xeerarka
Shuruucda iyo xeerarka 2022-08-05 13:17:39

Lágat ja njuolggadusat

Dearvvasvuođa- ja buohccediksu stivrejuvvo lágain ja njuolggadusaiguin vai ráhkada oadjebas ja sihkar divššu. Dás gávnnat moadde dat lágat ja njuolggadusat mat doibmet go oaččut divššu mis.

Läs mer >> om Lágat ja njuolggadusat
Lágat ja njuolggadusat 2022-08-05 13:16:24

געזעצן און כּללים

געזעצן און כּללים רעגולירן דעם געזונט־סעקטאָר כּדי צו שאַפֿן אַ זיכערן געזומט־אָפּהיט. דאָ איז אַ פּאָר פֿון די געזעצן װאָס גילטן פֿאַרן אָפּהיט בײַ אונדז.

Läs mer >> om געזעצן און כּללים
געזעצן און כּללים 2022-08-05 13:14:36

القوانين والأنظمة

إن قطاع الرعاية الصحية والطبية خاضع لقوانين وأنظمة هدفهم توفير رعاية آمنة وسليمة. تجد هنا نبذة عن القوانين والأنظمة التي تنطبق عند حصولك على الرعاية لدينا.

Läs mer >> om القوانين والأنظمة
القوانين والأنظمة 2022-08-05 11:25:41

Kalite kayıtları

Kalite kayıtları sağlık hizmetleri alanında bizler için farklı hastalıkları planlı bir şekilde takip edebilmek ve tedaviyi daha iyi hale getirmek için bir yöntemdir.

Läs mer >> om Kalite kayıtları
Kalite kayıtları 2022-08-05 11:22:51

Diiwaanka tayada

Diiwaangelinta tayada ayaa ah hab qaabaysan oo aanu daryeelka caafimaadka annagu ugala socono cudurada kala duwan si aanu u wanaajino daaweynta

Läs mer >> om Diiwaanka tayada
Diiwaanka tayada 2022-08-05 11:22:07

Kvalitehtaregister

Kvalitehtaregister lea okta vuohki buohccedivššus struktureret ja gozihit sierralágán dávddaid ja buoredit dálkkodeami.

Läs mer >> om Kvalitehtaregister
Kvalitehtaregister 2022-08-05 11:21:18

קװאַליטעט־רעגיסטער

דער קװאַליטעט־רעגיסטער איז אַן אופֿן פֿאַרן געזונט־סעקטאָר צו אָפּשאַצן און פֿאַרבעסערן די באַהאַנדלונגען פֿון פֿאַרשײדענע קרענקען.

Läs mer >> om קװאַליטעט־רעגיסטער
קװאַליטעט־רעגיסטער 2022-08-05 11:18:34

سجل النوعية

إن سجل النوعية هو طريقتنا في الرعاية الطبية لمتابعة مختلف الأمراض بطريقة منظّمة وتحسين المعالجة التي نقدمها.

Läs mer >> om سجل النوعية
سجل النوعية 2022-08-05 11:11:06

Kalite çalışmaları

Stockholm İlinin sağlık hizmetlerinde çalışan bizler için en önemli şey, hastalarımızın ve kullanıcılarımızın mümkün olan en iyi bakım ve tedaviyi almalarıdır.

Läs mer >> om Kalite çalışmaları
Kalite çalışmaları 2022-08-05 11:08:56

Shaqo tayo leh

Haddaanu annagu nahay dadka ka hawlgala nawaaxiga daryeelka caafimaadka ee gobolka Stockholm in dadkaya jirran iyo kuwa isticmaala adeegyadayada ay helaan daryeelka iyo daaweynta ugu fiican.

Läs mer >> om Shaqo tayo leh
Shaqo tayo leh 2022-08-05 11:07:22

Kvaliteahttabargu

Deháleamos midjiide geat bargat Stuehkie leana buohccedikšoguovllus lea ahte min pasieantat ja geavaheaddjit ožžot buoremus vejolaš divššu ja dálkkodeami.

Läs mer >> om Kvaliteahttabargu
Kvaliteahttabargu 2022-08-05 11:06:19

אַרבעטן צו פֿאַרבעסערן די קװאַליטעט

די װיכטיקסטע זאַך פֿאַר די אַרבעטערס בײַ שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר איז אַז די פּאַציענטן און באַניצערס קריגן דעם בעסטן מעגלעכן געזונט־אָפּהיט.

Läs mer >> om אַרבעטן צו פֿאַרבעסערן די קװאַליטעט
אַרבעטן צו פֿאַרבעסערן די קװאַליטעט 2022-08-05 11:04:59

Laatutyö

Tärkeintä meille Tukholman läänin sairaanhoitoalueen (SLSO) työntekijöille on, että potilaamme ja käyttäjämme saavat parhaan mahdollisen hoidon ja kohtelun.

Läs mer >> om Laatutyö
Laatutyö 2022-08-05 11:03:46

Quality assurance

For us who work within Stockholm County Healthcare Services (SLSO), it is important that our patients and clients receive the best possible care and treatment.

Läs mer >> om Quality assurance
Quality assurance 2022-08-05 11:03:02

الجودة في العمل

إن الأهم بالنسبة لنا نحن الذين نعمل في منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم هو أن يحصل مرضانا على أفضل رعاية ومعالجة ممكنة.

Läs mer >> om الجودة في العمل
الجودة في العمل 2022-08-05 11:01:54

İletişim

Stockholm İli sağlık hizmetlerinin merkezi yönetimine ait iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Sağlık hizmeti için başvuruyorsanız öncelikle kendi kliniğinizle iletişime geçmelisiniz.

Läs mer >> om İletişim
İletişim 2022-08-05 10:56:50

Xiriirka

Halkan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan maamulka rugta dhexe ee daryeelka caafimaadka ee nawaaxiga gobolka Stockholm. Haddii aad adigu rabto in aad raadsato daryeel caafimaad waxaad marka hore la xiriiraysaa qaybta adiga ku qaabilsan.

Läs mer >> om Xiriirka
Xiriirka 2022-08-05 10:55:01

Oktavuohta

Dás gávnnat oktavuođadieđuid Stuhkie leana buohccedikšunguovllu guovddáš administrašuvnnaide. Go ozat divššu galgat vuosttažettiin váldit oktavuođa iežat vuosteválddiin.

Läs mer >> om Oktavuohta
Oktavuohta 2022-08-05 10:54:10

קאָנטאַקט

דאָ זענען די קאָנטאַקט־אינפֿאָרמאַציעס צו די צענטראַלער אַדמיניסטראַציע פֿון שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר. װילסטו געזונט־אָפּהיט שטעלסטו זיך בעסער אין פֿאַרבינדונג מיט דײַן קליניק.

Läs mer >> om קאָנטאַקט
קאָנטאַקט 2022-08-05 10:53:11

Yhteydenotot

Tässä ovat Tukholman läänin sairaanhoitoalueen keskushallinnon yhteystiedot. Jos haet hoitoa, ota ensisijaisesti yhteys oman terveyskeskuksesi vastaanottoon.

Läs mer >> om Yhteydenotot
Yhteydenotot 2022-08-05 10:51:59

Contact

Here are the contact details for the central administrative function of Stockholm County Healthcare Services. If you require medical assistance, you must first contact your local healthcare provider.

Läs mer >> om Contact
Contact 2022-08-05 10:51:05

التواصل

تجد هنا بيانات الاتصال بالإدارة المركزية لمنطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم. إذا كنت تريد الحصول على الرعاية فيجب عليك الاتصال بالدرجة الاولى بعيادتك.

Läs mer >> om التواصل
التواصل 2022-08-05 10:48:58

Çevrim içi hasta kaydı

Çevrimiçi kayıt tutma şöyle yapılır.

Läs mer >> om Çevrim içi hasta kaydı
Çevrim içi hasta kaydı 2022-08-05 10:47:34

Buugga caafimaadka adigoo adeegsanay shabakadda

Sida ayuu ugu shaqeeyaa buuga caafimaadku marka shabakada la adeegsanayo.

Läs mer >> om Buugga caafimaadka adigoo adeegsanay shabakadda
Buugga caafimaadka adigoo adeegsanay shabakadda 2022-08-05 10:46:48

Journála fierpmádaga boktu

Ná doaibmá journála fierpmádaga boktu.

Läs mer >> om Journála fierpmádaga boktu
Journála fierpmádaga boktu 2022-08-05 10:45:51

דער מעדיצינישער רעקאָרד אויף דער אינטערנעץ

אַזוי אַרבעט דעם מעדיצינישן רעקאָרד אויף דער אינטערנעץ.

Läs mer >> om דער מעדיצינישער רעקאָרד אויף דער אינטערנעץ
דער מעדיצינישער רעקאָרד אויף דער אינטערנעץ 2022-08-05 10:44:52

Potilaskertomus verkon kautta

Näin toimii potilaskertomus verkon kautta.

Läs mer >> om Potilaskertomus verkon kautta
Potilaskertomus verkon kautta 2022-08-05 10:44:08

Online medical records

How it works.

Läs mer >> om Online medical records
Online medical records 2022-08-05 10:43:23

الملف الصحي للمريض عبر الإنترنت

كيفية عمل الملف الصحي للمريض عبر الإنترنت

Läs mer >> om الملف الصحي للمريض عبر الإنترنت
الملف الصحي للمريض عبر الإنترنت 2022-08-05 10:37:15

Geleceğin sağlık hizmetleri

Stockholm ilinde sağlık hizmetleri büyük zorluklarla karşı karşıya. Artan yaşlı nüfus ve büyük bir akım nedeniyle sağlık hizmetlerine ihtiyaç git gide artmaktadır. Stockholm’lüler kaliteli ve eşit tedavi almaya nasıl devam edecek? Geleceğin sağlık hizmetlerini bekleyen çözüm bekleyen zorluk işte budur.

Läs mer >> om Geleceğin sağlık hizmetleri
Geleceğin sağlık hizmetleri 2022-08-05 10:34:28

Mustaqbalka Daryeelka caafimaadka

Daryeelka caafimaadka gobolka Stockholm waxa soo foodsaaray caqabado waaweyn. Baahida daryeelku way sii kordheysaa marba marka ka dambaysa ee ay dadku sii gaboobaan dadkuna si weyn ayey ugu soo qulqulayaan. Sidee ayey dadka reer Stockholm u helidoonaan daryeel wanaagsan oo isku mid ah aayaha dambe? Tani waa caqabadaha Mustaqbalka dambe horyaala daryeelka caafimaadka.

Läs mer >> om Mustaqbalka Daryeelka caafimaadka
Mustaqbalka Daryeelka caafimaadka 2022-08-05 10:30:36

דער צוקונפֿטער געזונט־אָפּהיט

דער געזונט־אָפּהיט אין שטאָקהאָלם קאַונטי האָט גרויסע אַרויספֿאָדערן. אַלץ מער מענטשן נײטיקן זיך אין אָפּהיט, װײַל די באַפֿעלקערונג װערט עלטער און מענטשן קלײַבן זיך איבער אין שטאָקהאָלם. װי אַזוי זאָלן די שטאָקהאָלמער קריגן אַ גוטן און גלײכמאָסיק געזונט־אָפּהיט אויך אין דער צוקונפֿט? אָט דאָס איז דער אַרויספֿאָדער פֿונעם צוקונפֿטן געזונט־אָפּהיט.

Läs mer >> om דער צוקונפֿטער געזונט־אָפּהיט
דער צוקונפֿטער געזונט־אָפּהיט 2022-08-05 10:28:07

Tulevaisuuden terveyden- ja sairaanhoito

Tukholman läänin sairaanhoito on suurten haasteiden edessä. Hoidon tarve lisääntyy, koska väestö vanhenee koko ajan, ja suuri muuttoliike on meneillään. Miten tukholmalaiset voivat saada hyvän ja tasavertaisen hoidon myös tulevaisuudessa? Tämä on haaste, josta tulevaisuuden terveyden- ja sairaanhoito saa ottaa vastatakseen.

Läs mer >> om Tulevaisuuden terveyden- ja sairaanhoito
Tulevaisuuden terveyden- ja sairaanhoito 2022-08-05 10:26:46

Boahtteáiggi Dearvvasvuohta- ja buohccedikšu

Dikšun Stuehkie leana ovddas leat stuora hástalusat. Dárbu dikšumii lassu go olbmolohku šaddá vel boarrásit ja stuora sisajohtin. Got galgá stuehkiehat oažžut buore ja dásseárvvolaš divššu joatkevaččat maid? Lea hástalus maid Boahtteáiggi dearvvasvuođa- ja buohccedikšu váldá nala.

Läs mer >> om Boahtteáiggi Dearvvasvuohta- ja buohccedikšu
Boahtteáiggi Dearvvasvuohta- ja buohccedikšu 2022-08-05 10:26:03

Future healthcare

The healthcare system in Stockholm County is facing major challenges. The ageing population and large-scale immigration into the county result in an increased need for care. How will Stockholmers continue to receive good and equal healthcare in the future? This is the challenge facing the ‘future healthcare’ project (Framtidens hälso- och sjukvård).

Läs mer >> om Future healthcare
Future healthcare 2022-08-05 10:25:20

الرعاية الصحية والطبية المستقبلية

تواجه الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم تحديات كبيرة. حيث إن الحاجة إلى الرعاية تزداد بسبب التقدم في العمر وانتقال المزيد من الناس إلى المدينة. كيف يمكن لسكان ستوكهولم الحصول على رعاية جيدة ومساوية في المستقبل أيضًا؟ هذا هو التحدي الذي يواجهه قطاع الرعاية الصحية والطبية المستقبلي.

Läs mer >> om الرعاية الصحية والطبية المستقبلية
الرعاية الصحية والطبية المستقبلية 2022-08-05 10:24:09

Hasta Kayıtlarınız

Gördüğünüz tüm tedavi hasta kayıtlarında belgelenir.

Läs mer >> om Hasta Kayıtlarınız
Hasta Kayıtlarınız 2022-08-05 10:22:31

Buuggaaga caafimaadka

Daryeelka caafimaad ee adiga lagu siiyo dhammaantii waxaa lagu qoraa buuggaaga bukaanka caafimaadka.

Läs mer >> om Buuggaaga caafimaadka
Buuggaaga caafimaadka 2022-08-05 10:15:41

Du journála

Visot dikšun maid oaččut dokumenterejuvvo du pasieantta journálii

Läs mer >> om Du journála
Du journála 2022-08-05 10:14:45

דער מעדיצינישער רעקאָרד

יעדער געזונט־אָפּהיט איז דאָקומענטירט געװאָרן אין דײַן מעדיצינישן רעקאָרד.

Läs mer >> om דער מעדיצינישער רעקאָרד
דער מעדיצינישער רעקאָרד 2022-08-05 10:14:03

الملف الصحي للمريض الخاص بك

يتم تدوين كل المعالجة التي تحصل عليها في الملف الصحي للمريض الخاص بك.

Läs mer >> om الملف الصحي للمريض الخاص بك
الملف الصحي للمريض الخاص بك 2022-08-05 10:06:58

Katılımınız

Bir hasta olarak tedavinizle ilgili kararlara katılabilmeniz önemlidir. Bu, daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmanız için size yardım edebilme şansımızı artırır.

Läs mer >> om Katılımınız
Katılımınız 2022-08-04 16:42:27

Ka qayb qaadashadaada

Waa muhiim in adiga oo ah qofkii jiranaa aad ka qayb qaadato go’aamada daryeelka caafimaadkaaga. Taasi waxay kor u qaadaysaa in aanu annagu kaa caawino si aad ugu noolaato nolol wanaagsan oo tayo leh.

Läs mer >> om Ka qayb qaadashadaada
Ka qayb qaadashadaada 2022-08-04 16:41:28

Du oasálastin

Lea dehálaš ahte don gii leat pasieanta sáhtát oasálastit du dikšuma mearrádussii. Dat stuorida šánsa ja sáhtašeimmet veahkehit dutnje buorebut eallinkvalitehta.

Läs mer >> om Du oasálastin
Du oasálastin 2022-08-04 16:40:40

דײַן אָנטײלנעמונג

ס'איז װיכטיק אַז דו װאָס איז אַ פּאַציענט קען זיך באַטײליקן אין די באַשלוסן װעגן דײַן אָפּהיט. דאָס פֿאַרבעסערט דעם שאַנס װאָס מיר קענען העלפֿן דיר מיטן קריגן אַ בעסער לעבנס־קװאַליטעט.

Läs mer >> om דײַן אָנטײלנעמונג
דײַן אָנטײלנעמונג 2022-08-04 16:39:55

مساهمتك

إنه من المهم بصفتك مريض أن تساهم في القرارات الخاصة برعايتك. وهذا يزيد من إمكانيات تقديم المساعدة لك للحصول على نوعية حياة أفضل.

Läs mer >> om مساهمتك
مساهمتك 2022-08-04 16:37:28

Stokholm İli sağlık hizmetleri alanında kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesi

Sağlık hizmetleri ile temasa geçtiğiniz her defasında hakkınızdaki bilgiler kaydedilir. Sağlık hizmetlerinin kaydı nasıl yapacağı ve kullanacağına üzerinde özenle düşünülerek karar verilmiştir. Bu nedenle faaliyetlerimizin iyi ve güvenli yürüyebilmesi aynı zamanda da bilgilerinizin gizliliğinin sağlanabilmesi için, kişisel verilerinizin doğru bir şekilde işlem görmesini sağlamak konusunda büyük bir sorumluluk yüklenmiş durumdayız.

Läs mer >> om Stokholm İli sağlık hizmetleri alanında kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesi
Stokholm İli sağlık hizmetleri alanında kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesi 2022-08-04 16:32:58

Badbaadinta iyo maaraynta macluumaadka shakhsiga ee gudaha nawaaxiga daryeelka caafimaadka gobolka Stockholm

Mark kasta oo aad xiriir adigu la yeelato daryeelka caafimaadka, macluumaadka adiga kugu saabsan waa la diiwaangeliyaa. Waxaa si taxaddar leh loo go'aamiyaa sida daryeelku u diiwaangashan karo loona isticmaali karo macluumaadka shakhsiyeed. Sidaa darteed waxaan leenahay masuuliyad weyn inaan hubino in macluumaadkaaga shakhsiyeed loo maareeyo hab sax ah si loo hubiyo in la qabtay hawl wanaagsan oo aamin ah isla markaana loo ilaaliyo shartaada gaarka ah.

Läs mer >> om Badbaadinta iyo maaraynta macluumaadka shakhsiga ee gudaha nawaaxiga daryeelka caafimaadka gobolka Stockholm
Badbaadinta iyo maaraynta macluumaadka shakhsiga ee gudaha nawaaxiga daryeelka caafimaadka gobolka Stockholm 2022-08-04 16:31:41

Integritehta ja gieđahallan persovdnadiehtojuohkin Stuehkie leana buohccedikšoguovlluin

Juohke gearddi go leat dikšuma oktavuođas registrerejuvvojit dieđut du birra. Lea dárkilit mearriduvvon got dikšu ožžo registreret ja geavahit persovdnadieđuid. Mis lea danin stuora ovdavástádus ahte du persovdnadieđut gieđahallojit njuolga vuogi mielde vai sihkkarastit buori sihkkaris doaimma ja samasta suddjet du integritehta.

Läs mer >> om Integritehta ja gieđahallan persovdnadiehtojuohkin Stuehkie leana buohccedikšoguovlluin
Integritehta ja gieđahallan persovdnadiehtojuohkin Stuehkie leana buohccedikšoguovlluin 2022-08-04 16:29:56

אָרנטלעכקײט און װי אַזוי מע באַהאַנדלט פּערזענלעכע אינפֿאָרמאַציעס אין שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר

יעדעס מאָל דו שטעלסט זיך אין פֿאַרבינדונג מיטן געזונט־סעקטאָר רעגיסטרירט מען דײַנע פּערזענלעכע אינפֿאָרמאַציעס. דערפֿאַר, טראָגן מיר דאָס אַחריות צו פֿאַרזיכערן אַז מע באַהאַנדלט די דאָזיקע אינפֿאָרמאַציעס אויף אַ גוטן אופֿן כּדי זיך צו אָנפֿירן מיט אַ גוטער און זיכערער אָרגאַניזאַציע און אויך באַשיצן דײַו אָרנטלעכקײט.

Läs mer >> om אָרנטלעכקײט און װי אַזוי מע באַהאַנדלט פּערזענלעכע אינפֿאָרמאַציעס אין שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר
אָרנטלעכקײט און װי אַזוי מע באַהאַנדלט פּערזענלעכע אינפֿאָרמאַציעס אין שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר 2022-08-04 16:28:58

Yksityisuuden suoja ja henkilötietojen

Joka kerta kun olet yhteydessä hoitoon sinusta rekisteröidään tietoja. Se tapa, jolla hoito saa rekisteröidä ja käyttää henkilötietoja, on tarkoin määritelty. Meillä on sen vuoksi suuri vastuu huolehtia siitä, että henkilötietojasi käsitellään oikealla tavalla, jotta voisimme varmistaa hyvän ja turvallisen toiminnan ja samalla vaalia yksityisyyden suojaasi.

Läs mer >> om Yksityisuuden suoja ja henkilötietojen
Yksityisuuden suoja ja henkilötietojen 2022-08-04 16:26:48

Privacy and the processing of personal data

Every time you are in contact with the healthcare system, information about you is registered. The ways in which we may register and use your personal data are subject to strict regulation. This means that we have a great responsibility to ensure that your personal data is processed in the correct way, so that we can provide a good, secure service while also protecting your personal privacy.

Läs mer >> om Privacy and the processing of personal data
Privacy and the processing of personal data 2022-08-04 16:24:56

الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية في منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم

في كل مرة تتصل بالرعاية الصحية يتم تسجيل بيانات عنك. هناك قواعد دقيقة عن كيفية تسجيل الرعاية الصحية لبياناتك واستعمالها لها. لذلك لدينا مسؤولية كبيرة للتأكد من أن بياناتك الشخصية تتم معاملتها بطريقة صحيحة لضمان خدمات آمنة وفي الوقت نفسه حماية خصوصيتك.

Läs mer >> om الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية في منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم
الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية في منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم 2022-08-04 15:48:59

Çalışma ortamı ve sağlık

Stokholm İli sağlık hizmetleri alanında tüm iş yerlerinin en belirgin özellikleri arasında, açıklık politikası, sağlığı destekleyici çalışmalar, aktif liderlik, cinsiyet eşitliği ve çoğulculuk anlayışı yer almalıdır.

Läs mer >> om Çalışma ortamı ve sağlık
Çalışma ortamı ve sağlık 2022-08-04 15:39:40

Bey’adda shaqada iyo caafimaafka

Nawaaxiga daryeelka caafimaadka ee gobolka Stockholm gudihiis goobaha shaqada dhammaantood waa in lagu gartaa jawi furan, shaqo gacan ka geysanaysa caafimaadka, hoggaan firfircoon, sinnaanta jinsiga iyo kala duwanaanta.

Läs mer >> om Bey’adda shaqada iyo caafimaafka
Bey’adda shaqada iyo caafimaafka 2022-08-04 15:38:28

Bargobiras ja dearvvasvuohta

Stuhkie leana buohccedikšoguovllus galget buot bargobáikkiid dovddamearka leahkit rabas klimáhtta, dearvvasvuođaovdanbuktin bargu, aktiivvalaš jođiheapmi , dásseárvu ja máŋggabealatvuohta

Läs mer >> om Bargobiras ja dearvvasvuohta
Bargobiras ja dearvvasvuohta 2022-08-04 15:37:00

די אַרבעט־סבֿיבֿה און געזונט

אין דעם שטאָקהאָלמער געזונט־סעקטאָר זאָלן אַלע אַרבעט־ערטער האָבן אַן אָפֿנעם קלימאַט, אַן אַרבעט גוט פֿאַרן געזונט, אַן אַקטיװ אָנפֿירערײַ, גלײַכרעכטיקײט און פֿילמיניקײט.

Läs mer >> om די אַרבעט־סבֿיבֿה און געזונט
די אַרבעט־סבֿיבֿה און געזונט 2022-08-04 15:36:06

Työympäristö ja terveys

Tukholman läänin sairaanhoitoalueella tulee kaikkia työpaikkoja leimata avoin ilmapiiri, terveyttä edistävä työ, aktiivinen johtajuus, tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus.

Läs mer >> om Työympäristö ja terveys
Työympäristö ja terveys 2022-08-04 15:35:00

Health and the work environment

Throughout Stockholm County Healthcare Services, all workplaces must be characterised by an open climate, work to promote health, active leadership, equality and diversity.

Läs mer >> om Health and the work environment
Health and the work environment 2022-08-04 15:34:10

بيئة العمل والصحة

تتصف جميع مواقع العمل في منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم بمناخ مفتوح والعمل لتعزيز الحالة الصحية الجيدة وقيادة فعّالة والمساواة بين الجنسين والتعددية.

Läs mer >> om بيئة العمل والصحة
بيئة العمل والصحة 2022-08-04 15:31:49

SLSO

Stokholm bölgesi yönetiminde sağlık hizmeti sunmaktayız. Bir çok kişinin sağlık hizmetleriyle ilk teması bizim klinik ve faaliyetlerimiz aracılığı ile gerçekleşir. Yaklaşık 12.000 çalışanımız var.

Läs mer >> om SLSO
SLSO 2022-08-04 15:05:33

SLSO

Waxaanu annagu bixinaa daryeel caafimaadka- iyo daryeelka bukaanka kaas oo hoos yimaada maamulka Gobolka Stockholm. Meelaha aanu dadka ku qaabilno iyo meelaha aanu hawlaha ka wadnaa dad badan waxay u tahay markii ugu horeeyey ee ay xiriir la soo sameeyaan daryeelka caafimaadka. Waxaanu annagu nahay qiyaastii 12 000 oo qof shaqaale ah.

Läs mer >> om SLSO
SLSO 2022-08-04 15:04:44

SLSO

Mii fállat dearvvasvuođa- ja buohccedikšuma Regiovnna Stuehkie doaimmas. Min vuosteválddit ja doaimmat leat máŋgga olbmuide vuosttaš oktavuohta buohccedikšumii. Mii leat sullii 12 000 mielbargit.

Läs mer >> om SLSO
SLSO 2022-08-04 14:59:03

SLSO

מיר באָטן אָן געזונט‏־אָפּהיט אָנגעפֿירט פֿון שטאָקהאָלם קאַונטי. אונדזערע אָפּטײלן און אָרגאַניזאַציעס זענען דער ערשטער קאָנטאַקט מיט דער געזונט־סבֿיבֿה פֿאַר אַ סך מענטשן. מיר זענען בערך 12000 מיטאַרבעטערס.

Läs mer >> om SLSO
SLSO 2022-08-04 14:48:05

SLSO

نعرض الرعاية الصحية والطبية كمهمة لحساب مقاطعة ستوكهولم. إن عياداتنا ومستوصفاتنا والجهات الأخرى غالبًا ما تكون أول تواصل مع الرعاية الطبية بالنسبة لعدد كبير من الناس. يبلغ عدد الموظفين حوالي 12,000 في منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم.

Läs mer >> om SLSO
SLSO 2022-08-04 10:22:00

Güvenli ve emin tedavi

Burada güvenli ve emin bir tedavi için yaptığımız çalışmalara ve haklarınıza dair bilgiler bulacaksınız.

Läs mer >> om Güvenli ve emin tedavi
Güvenli ve emin tedavi 2022-08-03 16:19:56

Daryeel sugan oo ammaan ah

Waxaad halkan ka heleysaa macluumaad ku saabsan xuquuqdaada iyo sida aanu uga shaqayno daryeel sugan oo ammaan ah.

Läs mer >> om Daryeel sugan oo ammaan ah
Daryeel sugan oo ammaan ah 2022-08-03 16:18:38

Oadjebas ja sihkkar dikšu

Dás gávnnat informašuvnna iežat rivttiid birra ja got mii bargat oadjebasat ja sihkkarit dikšumis.

Läs mer >> om Oadjebas ja sihkkar dikšu
Oadjebas ja sihkkar dikšu 2022-08-03 16:16:43

אַ זיכערער געזונט־אָפּהיט

דאָ װעסטו געפֿינען אינפֿאָרמאַציע װעגן דײַנע רעכט און װי אַזוי מיר אַרבעטן כּדי צו אָנבאָטן אַ זיכערן געזונט־אָפּהיט.

Läs mer >> om אַ זיכערער געזונט־אָפּהיט
אַ זיכערער געזונט־אָפּהיט 2022-08-03 16:14:58

رعاية سليمة وآمنة

تجد هنا معلومات عن حقوقك وعن كيفية عملنا لكي يمكننا تقديم لك رعاية سليمة وآمنة.

Läs mer >> om رعاية سليمة وآمنة
رعاية سليمة وآمنة 2022-08-03 16:12:36

Araştırma ve geliştirme

Mümkün olan en iyi tedaviyi almanı için sürekli sağlık hizmetlerini geliştirmeye çalışıyoruz.

Läs mer >> om Araştırma ve geliştirme
Araştırma ve geliştirme 2022-08-03 16:09:40

Cilmi-baarista iyo horumarka

Waxaanu annagu si joogto ah uga shaqaynaynaa horumarka daryeelka caafimaadka si aanu u hubino in aad adigu heshay daaweynta ugu fiican ee ugu macquulsan.

Läs mer >> om Cilmi-baarista iyo horumarka
Cilmi-baarista iyo horumarka 2022-08-03 16:06:44

Dutkan ja ovdáneapmi

Mii bargat ollesáiggi ovdánahttit dikšuma sihkkarastit ahte oažžut buoremus vejolaš dálkkodeami.

Läs mer >> om Dutkan ja ovdáneapmi
Dutkan ja ovdáneapmi 2022-08-03 16:03:49

פֿאָרשונג און אַנטװיקלונג

מיר אַרבעטן שטענדיק כּדי צו אַנטװיקלען דעם געזונט־סעקטאָר און פֿאַרזיכערן אַז דו קיגסט די בעסטע מעגלעכע באַהאַנדלונג

Läs mer >> om פֿאָרשונג און אַנטװיקלונג
פֿאָרשונג און אַנטװיקלונג 2022-08-03 16:02:47

Tutkimus ja kehitys

Työskentelemme koko ajan hoidon kehittämiseksi voidaksemme varmistua siitä, että saat parhaan mahdollisen hoidon.

Läs mer >> om Tutkimus ja kehitys
Tutkimus ja kehitys 2022-08-03 16:00:30

Research and development

We continually work to develop the healthcare system to ensure that you receive the best possible treatment.

Läs mer >> om Research and development
Research and development 2022-08-03 15:59:50

البحث والتطوير

نبذل جهوداً بصورة دائمة ومتكررة لتطوير الرعاية الطبية لكي نكون متأكدين أنك ستحصل على أفضل علاج ممكن.

Läs mer >> om البحث والتطوير
البحث والتطوير 2022-08-03 15:57:38

Bizimle çalışın

Her gün işinize fark yarattığınız duygusu ile gitmek istiyorsanız bizimle çalışmalısınız.

Läs mer >> om Bizimle çalışın
Bizimle çalışın 2022-08-03 15:55:13

Qofka annaga noo shaqaynaya

Haddii aad adigu rabto in aad shaqada aado adiga oo dareemaya in aad maalin kasta samayso isbeddel markaa waa in aad annaga noo shaqaysaa.

Läs mer >> om Qofka annaga noo shaqaynaya
Qofka annaga noo shaqaynaya 2022-08-03 15:54:03

Bargga min luhtte

Háliidat go mannat bargui dovdduin ahte dahkat erohusa juohke beaivvi galggat bargat min luhtte.

Läs mer >> om Bargga min luhtte
Bargga min luhtte 2022-08-03 15:53:05

אַרבעט בײַ אונדז

װילסטו גײען צו דער אַרבעט מיטן געפֿיל אַז דו ביסט װיכטיק יעדן טאָג, זאָלסטו אַרבעטן בײַ אונדז.

Läs mer >> om אַרבעט בײַ אונדז
אַרבעט בײַ אונדז 2022-08-03 15:51:28

Tule töihin meille

Jos haluat tulla töihin tuntien tekeväsi eron joka päivä, tule töihin meille.

Läs mer >> om Tule töihin meille
Tule töihin meille 2022-08-03 15:50:21

Work with us

If you would like to go to work with the feeling that you make a difference every day, then you should come and work with us.

Läs mer >> om Work with us
Work with us 2022-08-03 15:49:35

اعمل لدينا

إذا كنت تريد الذهاب إلى العمل ولديك الشعور بأنك تحدث فرقًا كل يوم فيجب عليك العمل لدينا.

Läs mer >> om اعمل لدينا
اعمل لدينا 2022-08-03 15:48:33

Daryeelka aanu bixino

Deegaanka caafimaadka ee gobolka Stockholm wuxuu bixyaa daryeel caafimaad dhammaateed nolosha heerarkeeda.

Läs mer >> om Daryeelka aanu bixino
Daryeelka aanu bixino 2022-08-03 15:39:40

Bizde tedavi

Stockholm ili sağlık hizmetleri hayatın her döneminde tedavi olanakları sunar.

Läs mer >> om Bizde tedavi
Bizde tedavi 2022-08-03 15:38:53

Dikšun min luhtte

Stuehkie leana buohccedikšoguovlu fállá divššu buot dáhpáhusaide.

Läs mer >> om Dikšun min luhtte
Dikšun min luhtte 2022-08-03 15:37:47

Help in an emergency

In the event of life-threatening illness or injury, always call 112.

Läs mer >> om Help in an emergency
Help in an emergency 2022-08-03 15:32:38

Acil Yardım

Hayati tehlike içeren hastalık ve yaralanmalarda her zaman 112’yi aramalısınız.

Läs mer >> om Acil Yardım
Acil Yardım 2022-08-03 15:30:58

Caawimo degdeg ah

Cudurada iyo dhaawacyada khatarta ah wac marwalba 112.

Läs mer >> om Caawimo degdeg ah
Caawimo degdeg ah 2022-08-03 15:26:07

Akuutti apu

Hengenvaarallisten sairauksien tai loukkaantumisten yhteydessä soita aina 112.

Läs mer >> om Akuutti apu
Akuutti apu 2022-08-03 15:24:44

Fáhkka veahki

Jus lea heakkaheahte dávddat ja roasmmuhuvvamat riŋge alu 112.

Läs mer >> om Fáhkka veahki
Fáhkka veahki 2022-08-03 15:19:15

נויטפֿאַל

אין משך פֿון אַ נויטפֿאַל צוליב לעבנסגעפֿערלעכע קרענקען אָדער װוּנדן, קלינג תּמיד אָן 112.

Läs mer >> om נויטפֿאַל
נויטפֿאַל 2022-08-03 13:57:33

געזונט־אָפּהיט בײַ אונדז

שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר באָט אָן געזונט־אָפּהיט פֿאַר אַלע טײלן לעבן.

Läs mer >> om געזונט־אָפּהיט בײַ אונדז
געזונט־אָפּהיט בײַ אונדז 2022-08-03 13:53:01

Start

Läs mer >> om Start
Start 2022-08-01 12:02:29

الرعاية في الوقت الصحيح

تقدم منطقة الرعاية الصحية في محافظة ستوكهولم الرعاية في جميع مراحل الحياة.

Läs mer >> om الرعاية في الوقت الصحيح
الرعاية في الوقت الصحيح 2022-08-01 11:57:00

المساعدة الطارئة

في حالة أمراض وإصابات خطيرة ومهددة للحياة اتصل دائمًا بالرقم 112.

Läs mer >> om المساعدة الطارئة
المساعدة الطارئة 2022-07-28 14:47:41

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguiden, yani 1177 Sağlık Danışmanlığı e-hizmetleri, yıl boyu, günde 24 saat açıktır. Böylece size en uygun zaman ve istediğiniz saatte sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Emin ve güvenli.

Läs mer >> om 1177 Vårdguidens e-tjänster
1177 Vårdguidens e-tjänster 2022-07-28 14:45:37

1177 Vårdguidens e-tjänster

Hagaha adeegyada elektaroonigga ah ee 1177 Vårdguiden waxay furan yihiin 24 saacadood maalintii, sanadka oo dhan. Tani waxay kuu suurto gelinaysaa inaad la xiriirto daryeelka caafimaadka markay adiga kugu habboon tahay. Waa amaan iyo badbaadoba wuu leeyahay.

Läs mer >> om 1177 Vårdguidens e-tjänster
1177 Vårdguidens e-tjänster 2022-07-28 14:44:20

Guldstjärna: Krishantering via nätet Årets Innovation – transkriberad

Internetpsykiatrin inom Psykiatri Sydväst blev Årets innovation 2021. Det är en av Guldstjärnorna i Stockholms läns sjukvårdsområdes Kvalitetsbokslut 2021.

Läs mer >> om Guldstjärna: Krishantering via nätet Årets Innovation – transkriberad
Guldstjärna: Krishantering via nätet Årets Innovation – transkriberad 2022-05-23 08:00:28

Susanne Karlfeldt - forskning och utbildning

"Jag är oerhört ödmjuk inför patienternas kunskaper och deras erfarenheter. För det är klart att de har massor av erfarenheter och kompetens som vi kan ta tillvara." Hör Susanne berätta mer om varför hon gillar sitt jobb i den här filmen.

Specialistcentrum
Läs mer >> om Susanne Karlfeldt - forskning och utbildning
Susanne Karlfeldt - forskning och utbildning 2022-04-27 16:34:45 Specialistcentrum

Guldstjärna: Funktion i fokus åter bästa verksamhetstidning - transkriberad

För tredje gången har Habilitering & Hälsas tidning "Funktion i fokus" vunnit Publishingpriset i kategorin Bästa verksamhetstidning. Det är en av Guldstjärnorna i SLSO:s Kvalitetsbokslut 2021. Här kan du läsa en transkribering av filmen om "Funktion i fokus" och varför den blivit så framgångsrik.

Läs mer >> om Guldstjärna: Funktion i fokus åter bästa verksamhetstidning - transkriberad
Guldstjärna: Funktion i fokus åter bästa verksamhetstidning - transkriberad 2022-04-27 10:24:47

Vilka versioner av operativsystem krävs för att använda Alltid öppet?

Appen Alltid öppet kan användas med iOS version 12 och senare, samt Android version 8 och senare.

Läs mer >> om Vilka versioner av operativsystem krävs för att använda Alltid öppet?
Vilka versioner av operativsystem krävs för att använda Alltid öppet? 2022-04-13 16:07:55

Akut hjälp

In the event of life-threatening illness or injury, always call 112.

Läs mer >> om Akut hjälp
Akut hjälp 2022-03-31 19:32:15

Om ungdomsmottagningarna

All young people aged 12 to 23 are welcome to attend the youth centre.

Läs mer >> om Om ungdomsmottagningarna
Om ungdomsmottagningarna 2022-03-31 19:32:15

Jobba hos oss

If you would like to go to work with the feeling that you make a difference every day, then you should come and work with us.

Läs mer >> om Jobba hos oss
Jobba hos oss 2022-03-31 19:32:15

Din journal

All the care you receive is documented in your medical records.

Läs mer >> om Din journal
Din journal 2022-03-31 19:32:15

Synpunkter och klagomål

We would really like to know what patients and those close to them think about the care we provide. This helps us to make ongoing improvements to our methods and procedures.

Läs mer >> om Synpunkter och klagomål
Synpunkter och klagomål 2022-03-31 19:31:41

New to Sweden

Welcome!

Läs mer >> om New to Sweden
New to Sweden 2022-03-31 19:30:35

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguiden’s e-services are open 24 hours a day, all year round. This means you can make contact with the healthcare system whenever it best suits you. Safely and securely.

Läs mer >> om 1177 Vårdguidens e-tjänster
1177 Vårdguidens e-tjänster 2022-03-31 19:25:00

Lagar och regler

The healthcare system is governed by laws and regulations in order to ensure the provision of safe and secure care. Here are a few of the laws and regulations that apply when you receive care from us.

Läs mer >> om Lagar och regler
Lagar och regler 2022-03-31 19:15:47

New in Sweden

Läs mer >> om New in Sweden
New in Sweden 2022-03-31 10:46:32

Help in an emergency

In the event of life-threatening illness or injury, always call 112.

Läs mer >> om Help in an emergency
Help in an emergency 2022-02-17 15:29:56

New in Sweden

Welcome!

Läs mer >> om New in Sweden
New in Sweden 2022-02-17 15:29:56

Feedback and complaints - Synpunkter och klagomål

We would really like to know what patients and those close to them think about the care we provide. This helps us to make ongoing improvements to our methods and procedures.

Läs mer >> om Feedback and complaints - Synpunkter och klagomål
Feedback and complaints - Synpunkter och klagomål 2022-02-17 15:29:56

Your medical records - Din journal

All the care you receive is documented in your medical records.

Läs mer >> om Your medical records - Din journal
Your medical records - Din journal 2022-02-17 15:29:56

Safe and secure care

Here you will find information about patients’ rights and how we work to ensure the provision of safe and secure care.

Läs mer >> om Safe and secure care
Safe and secure care 2022-02-17 15:29:56

Midwifery Clinic

Here you will find information about patients’ rights and how we work to ensure the provision of safe and secure care.

Läs mer >> om Midwifery Clinic
Midwifery Clinic 2022-02-17 15:29:56

Work with us - Jobba hos oss

If you would like to go to work with the feeling that you make a difference every day, then you should come and work with us.

Läs mer >> om Work with us - Jobba hos oss
Work with us - Jobba hos oss 2022-02-17 15:29:56

Laws and regulations - lagar och regler

The healthcare system is governed by laws and regulations in order to ensure the provision of safe and secure care. Here are a few of the laws and regulations that apply when you receive care from us.

Läs mer >> om Laws and regulations - lagar och regler
Laws and regulations - lagar och regler 2022-02-17 15:29:56

Safe and secure care

Here you will find information about patients’ rights and how we work to ensure the provision of safe and secure care.

Läs mer >> om Safe and secure care
Safe and secure care 2022-02-17 15:29:56

1177 Vårdguidens e-services

1177 Vårdguiden’s e-services are open 24 hours a day, all year round. This means you can make contact with the healthcare system whenever it best suits you. Safely and securely.

Läs mer >> om 1177 Vårdguidens e-services
1177 Vårdguidens e-services 2022-02-17 15:29:56

Other languages

Här hittar du en del av Stockholms läns sjukvårds information på andra språk.

Läs mer >> om Other languages
Other languages 2022-02-17 13:19:31

Other languages

Här hittar du en del av Stockholms läns sjukvårdsområdes information på andra språk.

Läs mer >> om Other languages
Other languages 2022-02-17 13:19:31

Innovation

Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra regionens verksamheter.

Läs mer >> om Innovation
Innovation 2022-02-17 10:42:39

Ombud för barn

Läs mer >> om Ombud för barn
Ombud för barn 2021-12-09 10:50:44

Så här går ett videomöte till

Läs mer >> om Så här går ett videomöte till
Så här går ett videomöte till 2021-12-09 10:25:23

Så här laddar du ner Alltid öppet

Läs mer >> om Så här laddar du ner Alltid öppet
Så här laddar du ner Alltid öppet 2021-12-09 10:24:47

Digitala möten

Har du ett bokat videomöte via tjänsten Digitalt möte? Här nedan hittar du länken till det digitala väntrummet, kontaktinformation till supporten och information för hur du förbereder dig inför mötet.

Läs mer >> om Digitala möten
Digitala möten 2021-09-17 11:22:27

Gynekologimottagning

Vår gynekologimottagning erbjuder specialistvård inom gynekologi med undersökningar, utredningar och behandlingar. Du behöver inte ha någon remiss för att komma till oss.

Läs mer >> om Gynekologimottagning
Gynekologimottagning 2021-09-03 14:58:11

Lymfödem

På specialistmottagningen för lymfödem kan du få hjälp att ta reda på om du har lymfödem och hur du kan bli bättre. Du kommer till mottagningen via remiss från läkare.

Läs mer >> om Lymfödem
Lymfödem 2021-03-31 08:28:32

Support tekniska frågor

Du som redan har Alltid öppet-appen får enklast hjälp genom att logga in i appen och skrolla längst ner på förstasidan till knappen Support och vanliga frågor.

Läs mer >> om Support tekniska frågor
Support tekniska frågor 2021-03-22 17:04:34

Lokaler

Stockholms läns sjukvårdsområde finns över hela länet. Vi hyr över 400 000 kvm och har verksamhet i 200 lokaler.

Läs mer >> om Lokaler
Lokaler 2021-02-15 11:18:28

1177 דיגיטאַלישע געזונט־עצות

'1177 דיגיטאַלישע געזונט־עצות' איז אַ באַדינונג אָפֿן טאָג װי נאַכט, דאָס גאַנצע יאָר. אַזוי, קענסטו זיך שטעלן אין פֿאַרבינגונג מיטן געזונט־סעקטאָר װען סע זאָל נישט זײַן. באַהיט און זיכער.

Läs mer >> om 1177 דיגיטאַלישע געזונט־עצות
1177 דיגיטאַלישע געזונט־עצות 2021-02-09 15:12:51

1177 Vårdguidena e-bálvalusat

1177 Vårdguidena e-bálvalus lea rabas jándora birra, miehtá jagi. Dat dagaha ahte sáhtát váldit oktavuođa goas dutnje soahpá. Oadjebas ja sihkkar.

Läs mer >> om 1177 Vårdguidena e-bálvalusat
1177 Vårdguidena e-bálvalusat 2021-02-09 15:10:00

الخدمات الالكترونية في الدليل الصحي 1177

الخدمات الالكترونية في الدليل الصحي 1177 مفتوحة على مدار الساعة، طوال السنة. مما يجعل أنه يمكنك الاتصال بالرعاية الطبية في الوقت الذي يناسبك. بكل سلامة وأمان.

Läs mer >> om الخدمات الالكترونية في الدليل الصحي 1177
الخدمات الالكترونية في الدليل الصحي 1177 2021-02-09 15:08:10

1177 Vårdguidenin e-palvelut

1177 Vårdguidenin e-palvelut ovat käytettävissä vuorokauden ja vuoden ympäri. Tämän ansiosta voit ottaa yhteyden sairaanhoitoon silloin kun se sopii sinulle. Turvallisesti ja luotettavasti.

Läs mer >> om 1177 Vårdguidenin e-palvelut
1177 Vårdguidenin e-palvelut 2021-02-09 15:03:52

1177 Vårdguiden’s e-services

1177 Vårdguiden’s e-services are open 24 hours a day, all year round. This means you can make contact with the healthcare system whenever it best suits you. Safely and securely.

Läs mer >> om 1177 Vårdguiden’s e-services
1177 Vårdguiden’s e-services 2021-02-09 15:01:22

bild

Läs mer >> om bild
bild 2020-11-17 10:53:33

Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning

Vi tar emot dig som ska genomgå en försäkringsmedicinsk utredning på uppdrag av Försäkringskassan.

Läs mer >> om Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning
Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning 2020-09-10 14:35:57

Kontaktlista PTP

Läs mer >> om Kontaktlista PTP
Kontaktlista PTP 2020-07-01 08:40:30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar kring appen Alltid öppet. Klicka på plustecknet för att läsa svar på respektive fråga.

Läs mer >> om Vanliga frågor och svar
Vanliga frågor och svar 2020-06-25 08:53:45

Om coronaviruset

På denna sida hittar du sammanställd kort information kring coronaviruset covid-19.

Läs mer >> om Om coronaviruset
Om coronaviruset 2020-05-25 14:35:00

Therese Lindahl arbetar som sjuksköterska

- Det bästa med mitt jobb är så klart att få jobba inom geriatrik men självklart också kollegorna. Geriatrik tror jag förr, för väldigt länge sedan så var det mer klassat som långvård men det är det inte idag.

Geriatrik
Läs mer >> om Therese Lindahl arbetar som sjuksköterska
Therese Lindahl arbetar som sjuksköterska 2020-01-30 11:08:10 Geriatrik

Arvid Bengtsson

- Inom geriatriken så får du en otrolig bredd. Du får se så mycket och du möter en multisjuk patientgrupp som gör att man behöver tänka till hela tiden och det är det som jag gillar som sjuksköterska. Hör Arvid berätta mer om sitt jobb i filmen.

Geriatrik
Läs mer >> om Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson 2020-01-30 11:03:39 Geriatrik

IVO utreder klagomål

Läs mer >> om IVO utreder klagomål
IVO utreder klagomål 2019-12-18 16:10:00

Vår värdegrund

Läs mer >> om Vår värdegrund
Vår värdegrund 2019-12-18 16:09:12

Fakta om SLSO

Läs mer >> om Fakta om SLSO
Fakta om SLSO 2019-12-18 16:08:25

Vård i rätt tid

Läs mer >> om Vård i rätt tid
Vård i rätt tid 2019-12-18 16:07:46

Synpunkter och klagomål

Läs mer >> om Synpunkter och klagomål
Synpunkter och klagomål 2019-12-18 16:06:52

Vårdgaranti

Läs mer >> om Vårdgaranti
Vårdgaranti 2019-12-18 16:05:00

Patientnämnden i Stockholm

Läs mer >> om Patientnämnden i Stockholm
Patientnämnden i Stockholm 2019-12-16 15:49:52

Vård hos oss

Läs mer >> om Vård hos oss
Vård hos oss 2019-12-16 15:48:42

Lagar och regler

Läs mer >> om Lagar och regler
Lagar och regler 2019-12-16 15:47:26

Kvalitetsregister

Läs mer >> om Kvalitetsregister
Kvalitetsregister 2019-12-16 15:46:51

Läs din journal

Läs mer >> om Läs din journal
Läs din journal 2019-12-16 15:45:17

Din journal

Läs mer >> om Din journal
Din journal 2019-12-16 15:44:54

Din delaktighet

Läs mer >> om Din delaktighet
Din delaktighet 2019-12-16 15:44:17

Patientsäkerhet

Läs mer >> om Patientsäkerhet
Patientsäkerhet 2019-12-16 15:43:24

Trygg och säker vård

Läs mer >> om Trygg och säker vård
Trygg och säker vård 2019-12-16 14:17:42

Om oss

Läs mer >> om Om oss
Om oss 2019-12-16 14:12:10

Teckenspråk

Teckenspråk används i direkt kommunikation på samma sätt som hörande använder talspråk.

Läs mer >> om Teckenspråk
Teckenspråk 2019-12-16 13:39:02

Behandling av personuppgifter

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

Läs mer >> om Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter 2019-11-12 09:14:10

Åsa Aghili, barnsjuksköterska

"Man lär sig att vara ödmjuk inför livet framför allt. Men också att man kan inse att vissa kan ha svårigheter med vissa saker och det är inte alltid så lätt."

Läs mer >> om Åsa Aghili, barnsjuksköterska
Åsa Aghili, barnsjuksköterska 2019-10-22 13:12:40

Anna Persson psykolog beroendemottagning

Anna Persson jobbar som psykolog i beroendevården.

Psykiatri
Läs mer >> om Anna Persson psykolog beroendemottagning
Anna Persson psykolog beroendemottagning 2019-10-10 08:32:49 Psykiatri

404

Detta kan bero på att sidan har flyttats, inte längre finns eller en tillfällig driftstörning.

Läs mer >> om 404
404 2019-09-18 12:49:12

Hanna Rönnqvist arbetsterapeut cancerrehabilitering

Hanna Rönnqvist jobbar som arbetsterapeut på Centrum för cancerrehabilitering.

Specialistcentrum
Läs mer >> om Hanna Rönnqvist arbetsterapeut cancerrehabilitering
Hanna Rönnqvist arbetsterapeut cancerrehabilitering 2019-08-27 08:13:24 Specialistcentrum

Caroline Bohman sjuksköterska beroendemottagning

Caroline Bohman jobbar som psykiatrisk sjuksköterska på en beroendemottagning.

Psykiatri
Läs mer >> om Caroline Bohman sjuksköterska beroendemottagning
Caroline Bohman sjuksköterska beroendemottagning 2019-07-24 16:08:33 Psykiatri

Shukri är distriktssköterska på en barnavårdscentral

Shukri arbetar idag på en barnavårdscentral och har tidigare arbetat på en vårdcentral. Hör henne berätta om varför hon tycker om sitt jobb och varför hon valt att stanna inom organisationen.

Primärvård
Läs mer >> om Shukri är distriktssköterska på en barnavårdscentral
Shukri är distriktssköterska på en barnavårdscentral 2019-06-10 13:21:48 Primärvård

Jenny Larsson enhetschef geriatrik

Inom geriatriken har vi den kompetens som behövs för att ta hand om de sköra äldre genom att arbeta i tvärprofessionella team där vi lyfter viktiga fokusfrågor som till exempel nutrition, munhälsa, risk för fall, hälsa och livskvalitet.

Geriatrik
Läs mer >> om Jenny Larsson enhetschef geriatrik
Jenny Larsson enhetschef geriatrik 2019-06-04 13:40:58 Geriatrik

Kerstin Wallander barnläkare

Det bästa med arbetet på en barnavårdscentral (BVC) är att det är så varierande. Kerstin berättar att hon får träffa barn i alla åldrar, med sjukdomar inom hela det barnmedicinska spektrumet. Hon får ständigt får nya utmaningar och fortsätter utvecklas i sitt yrke.

Primärvård
Läs mer >> om Kerstin Wallander barnläkare
Kerstin Wallander barnläkare 2019-03-22 14:19:20 Primärvård

Intervjuer och filmer

Läs mer >> om Intervjuer och filmer
Intervjuer och filmer 2019-02-15 11:25:47

Tillgänglighets-redogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Läs mer >> om Tillgänglighets-redogörelse
Tillgänglighets-redogörelse 2019-01-30 10:58:20

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare

Åsa Steinsaphir har jobbat som brukarinflytandesamordnare (BISAM) i fem år. Hon och hennes kollegor för in patientperspektivet i psykiatrin och ger patienterna möjlighet att komma till tals.

Psykiatri
Läs mer >> om Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare
Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare 2018-11-23 12:05:32 Psykiatri

Ylva Bergh arbetsterapeut

Ylva har jobbat som arbetsterapeut i tio år. Idag arbetar hon på Habiliteringscenter Söderstaden. Det som driver mig i jobbet är att ha barnets fokus. Att se den här lilla människan och verkligen känna in den personen. Det menar Ylva är några saker som driver henne i jobbet. Se filmen här.

Habilitering & hälsa
Läs mer >> om Ylva Bergh arbetsterapeut
Ylva Bergh arbetsterapeut 2018-11-23 11:54:31 Habilitering & hälsa

Vera Lucia biomedicinsk analytiker

Vera Lucia jobbar som biomedicinsk analytiker på Hallonbergens vårdcentral. Vera tycker att det bästa med hennes jobb är att vakna på morgonen och veta att hon är på väg till jobbet och kommer att få träffa alla dessa människor. Se filmen med Vera här.

Primärvård
Läs mer >> om Vera Lucia biomedicinsk analytiker
Vera Lucia biomedicinsk analytiker 2018-11-23 11:00:26 Primärvård

Ullakarin Nyberg psykiater

Ullakarin Nyberg har jobbat som psykiater i snart 30 år. Nu jobbar Ullakarin med suicidprevention inom Norra Stockholms psykiatri och forskar om suicid vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Se filmen här.

Psykiatri
Läs mer >> om Ullakarin Nyberg psykiater
Ullakarin Nyberg psykiater 2018-11-23 10:53:31 Psykiatri

Tobias Selling, sjuksköterska närakut

Tobias Selling har jobbat som sjuksköterska i 14 år. Idag arbetar han på Närakut Haga som sjuksköterska och biträdande enhetschef.

Närakuter
Läs mer >> om Tobias Selling, sjuksköterska närakut
Tobias Selling, sjuksköterska närakut 2018-11-22 13:58:43 Närakuter

Teresia Hjelm sjuksköterska geriatrik

Teresia arbetar inom geriatriken och menar att eftersom det är så kul ihop och alla jobbar så bra tillsammans kan man ta sig igenom alla slags dagar.

Geriatrik
Läs mer >> om Teresia Hjelm sjuksköterska geriatrik
Teresia Hjelm sjuksköterska geriatrik 2018-11-22 13:41:04 Geriatrik

Sofie Hellberg, logoped

Sofie Hellberg har jobbat som logoped i fyra år. Idag jobbar hon på Logopedmottagningen Rosenlund i Stockholm. Sofie tycker det är fantastiskt när det uppstår magi i behandlingsrummet och när allting som har varit väldigt svårt plötsligt funkar.

Primärvård
Läs mer >> om Sofie Hellberg, logoped
Sofie Hellberg, logoped 2018-11-22 13:30:01 Primärvård

Sara Olsson, sjuksköterska

Sara Olsson har jobbat som sjuksköterska i två år. Idag arbetar hon på Jakobsbergsgeriatriken. "Vi har väldigt roligt. Jag har nog aldrig tyckt att det har varit jobbigt att gå till jobbet, faktiskt." Hör Sara berätta mer i filmen.

Geriatrik
Läs mer >> om Sara Olsson, sjuksköterska
Sara Olsson, sjuksköterska 2018-11-22 13:21:30 Geriatrik

Sanna Dahlander, arbetsterapeut

Att få lära sig nya saker och utvecklas, men samtidigt kunna hjälpa människor. Det är vad arbetsterapeuten Sanna Dahlander gillar mest med sitt jobb hos oss. Läs intervjun med Sanna här.

Primärvård, Rehab
Läs mer >> om Sanna Dahlander, arbetsterapeut
Sanna Dahlander, arbetsterapeut 2018-11-22 13:13:32 Primärvård, Rehab

Pontus Järlund, distriktsläkare

Pontus Järlund har jobbat som distriktsläkare i nio år. Idag jobbar han på Gröndals vårdcentral. Pontus anser att bemötande och medicinsk förmåga i kombination är det som gör mötet med patienterna riktigt bra. Se filmen med Pontus här.

Primärvård
Läs mer >> om Pontus Järlund, distriktsläkare
Pontus Järlund, distriktsläkare 2018-11-22 13:07:37 Primärvård

Peter Gullbro skötare

Peter Gullbro har jobbat som skötare i tolv år. Nu jobbar han på Rättspsykiatri Vård Syd. "Förändring kan ta tid men man får inte ge upp. Det har jag fått se prov på många gånger," säger Peter. Se filmen här.

Psykiatri
Läs mer >> om Peter Gullbro skötare
Peter Gullbro skötare 2018-11-22 12:55:50 Psykiatri

Muriel Duthoit, barnmorska

Muriel Duthoit är övertygad om att hon har vårdens roligaste jobb och när det gäller hur man är som person är det viktigt att lyssna in och att vara empatisk menar Muriel. Hon jobbar på Märsta Barnmorskemottagning. Läs intervjun med Muriel här.

Primärvård
Läs mer >> om Muriel Duthoit, barnmorska
Muriel Duthoit, barnmorska 2018-11-22 12:46:35 Primärvård

Milad Khojasteh-Del

Milad Khojasteh-Del arbetar som läkare på Hallonbergens vårdcentral sedan tre månader. Innan dess jobbade han som läkare i Finland. Vi är vårdens ansikte utåt, första länken i vårdkedjan, menar Milad om sitt jobb. Läs intervjun med Milad här.

Primärvård
Läs mer >> om Milad Khojasteh-Del
Milad Khojasteh-Del 2018-11-21 14:54:45 Primärvård

Mats Jansson, legitimerad kiropraktor

Problemlösning och mötet med människor är det som driver Mats Jansson, legitimerad kiropraktor, i sitt jobb på Järfälla Rehab sedan tre år. Läs intervjun med Mats här.

Rehab
Läs mer >> om Mats Jansson, legitimerad kiropraktor
Mats Jansson, legitimerad kiropraktor 2018-11-20 15:32:27 Rehab

Matias Garzon, sjuksköterska

Matias Garzon har jobbat som sjuksköterska i tre år. Nu arbetar han på Stockholms mansmottagning i Skärholmen. Matias tror att viktiga egenskaper i hans jobb är att vara nyfiken. Nyfiken på människor och människors liv. Se filmen om och med Matias.

Primärvård
Läs mer >> om Matias Garzon, sjuksköterska
Matias Garzon, sjuksköterska 2018-11-20 15:23:35 Primärvård

Maryam Sharifi, barnmorska

Barnmorskan Maryam Sharifi berättar om den oförglömliga upplevelsen att vara med vid en förlossning. Läs intervjun med Maryam här.

Primärvård
Läs mer >> om Maryam Sharifi, barnmorska
Maryam Sharifi, barnmorska 2018-11-20 15:03:15 Primärvård

Lydia Kulaba, barnmorska

Lydia har arbetat som barnmorska i 23 år. Idag arbetar hon på Skärholmens barnmorskemottagning. Lydia menar att det bästa med hennes jobb är att få träffa kvinnor från hela världen. Hör Lydia berätta mera i filmen.

Primärvård
Läs mer >> om Lydia Kulaba, barnmorska
Lydia Kulaba, barnmorska 2018-11-20 14:50:20 Primärvård

Liselotte Järvheden, sjuksköterska ASIH

" Det bästa med jobbet det är nog att det är så fritt, och att man får vara ute på dagarna och träffa familjer i deras hem och anpassa sig efter hur de vill ha det. Det blir på ett annat sätt när man jobbar hemma. Det blir en mer avslappnad relation mellan mig och patienten än vad det blir på ett sjukhus".

ASIH
Läs mer >> om Liselotte Järvheden, sjuksköterska ASIH
Liselotte Järvheden, sjuksköterska ASIH 2018-11-20 14:31:59 ASIH

Linda Björkhem Bergman överläkare

Det bästa med att jobba på palliativ avdelning är att kunna hjälpa patienter under deras sista tid i livet och se till att den blir så meningsfull och bra som möjligt. Det berättar överläkaren Linda här i filmen om hennes jobb på en palliativ avdelning (vård i livets slutskede).

ASIH
Läs mer >> om Linda Björkhem Bergman överläkare
Linda Björkhem Bergman överläkare 2018-11-19 17:55:46 ASIH

Linda Andersson, sjuksköterska psykiatri

Arbetet med patienter, utrymmet för kompetensutveckling och den goda stämningen bland kollegorna. Det är vad Linda Andersson, sjuksköterska inom Norra Stockholms psykiatri, uppskattar mest med sitt jobb. Läs intervjun med Linda här.

Psykiatri
Läs mer >> om Linda Andersson, sjuksköterska psykiatri
Linda Andersson, sjuksköterska psykiatri 2018-11-19 17:54:14 Psykiatri

Johanna Elnäs, arbetsterapeut rehab

Johanna Elnäs har jobbat som arbetsterapeut i nio år. Här berättar Johanna om hur det är att jobba som arbetsterapeut i Neuroteamet, Rehab Nordväst . - Jag inspireras av mina patienter och att se dem gå framåt i sin rehabilitering säger Johanna i filmen.

Rehab
Läs mer >> om Johanna Elnäs, arbetsterapeut rehab
Johanna Elnäs, arbetsterapeut rehab 2018-11-19 17:50:35 Rehab

Johan Vestman, sjuksköterska geriatrik

Johan Vestman jobbar inom geriatriken. Det är fart, det är fläkt, det är superkul helt enkelt. Det menar Johan är bland det bästa med sitt jobb. Se filmen med Johan här.

Geriatrik
Läs mer >> om Johan Vestman, sjuksköterska geriatrik
Johan Vestman, sjuksköterska geriatrik 2018-11-19 17:39:43 Geriatrik

Jasmin Ben Chaouch, receptionist rehab

Jasmin Ben Chaouch arbetar som receptionist på Kista Rehab. Hon har både dyslexi, ADHD och epilepsi som är ett funktionshinder. Men på grund av en fantastisk chef som alltid finns där och hjälper, stöttar och ger självförtroende så får hon det att fungera. Hör Jasmin berätta mer i filmen.

Administration, Rehab
Läs mer >> om Jasmin Ben Chaouch, receptionist rehab
Jasmin Ben Chaouch, receptionist rehab 2018-11-19 17:37:37 Administration, Rehab

Janine Semius, brukarinflytandesamordnare psykiatri

Janine Semius är metodstödjare och brukarinflytandesamordnare inom vuxenpsykiatrin, Norra Stockholms Psykiatri. Det som driver henne mest är mötena med patienter och närstående, kolleger och studenter, vårdgrannar och representanter från intresseföreningar. Se filmen här.

Psykiatri
Läs mer >> om Janine Semius, brukarinflytandesamordnare psykiatri
Janine Semius, brukarinflytandesamordnare psykiatri 2018-11-19 17:34:21 Psykiatri

Helene Argulander, barnmorska barnmorskemottagning

Helene Argulander har alltid vetat att hon ville bli barnmorska. Det som ger henne energi i jobbet är all positiv feedback och alla möten med kvinnor och familjer. Läs hela intervjun här.

Primärvård
Läs mer >> om Helene Argulander, barnmorska barnmorskemottagning
Helene Argulander, barnmorska barnmorskemottagning 2018-11-19 17:30:14 Primärvård

Hanna Johansson, fysioterapeut rehab

Att hjälpa andra, men också själv lära sig av dem hon träffar. Det är vad Hanna Johansson tycker är roligast med sitt arbete som fysioterapeut. Läs intervjun med Hanna här.

Rehab
Läs mer >> om Hanna Johansson, fysioterapeut rehab
Hanna Johansson, fysioterapeut rehab 2018-11-19 17:27:20 Rehab

Gunilla Brindell, sjuksköterska närakut

Gunilla Brindell har jobbat som sjuksköterska i 35 år. Idag arbetar hon på Närakut Haga och Närakut Järva.

Närakuter
Läs mer >> om Gunilla Brindell, sjuksköterska närakut
Gunilla Brindell, sjuksköterska närakut 2018-11-19 17:20:58 Närakuter

Erika Törnqvist, dietist rehab

Erika Törnqvist har jobbat som dietist i tio år. Idag arbetar hon på Kista Rehab. Som dietist måste man älska mat och vilja hjälpa människor, säger Erika. Se filmen med henne här.

Rehab
Läs mer >> om Erika Törnqvist, dietist rehab
Erika Törnqvist, dietist rehab 2018-11-19 17:13:43 Rehab

Daniel Uppström, koordinator Beroendecentrum

Daniel Uppström har jobbat som koordinator på Metadonsektionen inom Beroendecentrum Stockholm i tio år. Det står faktiskt aldrig stilla. Ser vi ett behov så jobbar vi mot att möta det behovet som patienterna har. Det är något som Daniel berättar om i filmen.

Psykiatri
Läs mer >> om Daniel Uppström, koordinator Beroendecentrum
Daniel Uppström, koordinator Beroendecentrum 2018-11-19 17:06:58 Psykiatri

Sexuell hälsa

Vid Sabbatsbergs sjukhus finns Stockholms mottagning för sexuell hälsa. De erbjuder test för könssjukdomar, sexualrådgivning, preventivmedelsrådgivning och andra samtal kring sexuell hälsa.

Läs mer >> om Sexuell hälsa
Sexuell hälsa 2018-11-16 14:38:00

Cecilia Chartomatsidou och Johanna Larsson geriatrik

Hör Johanna Larsson enhetschef och Cecilia Chartomatsidou sjuksköterska samtala om sina jobb inom geriatriken och varför de trivs så bra. Cecilia berättar också varför hon valde att återvända till Jakobsbergsgeriatriken efter en tid hos annan arbetsgivare.

Geriatrik
Läs mer >> om Cecilia Chartomatsidou och Johanna Larsson geriatrik
Cecilia Chartomatsidou och Johanna Larsson geriatrik 2018-11-12 11:07:16 Geriatrik

Carlos Luke Alamos skötare psykiatri

Carlos jobbar som skötare på en avdelning för heldygnsvård i Haninge, inom Psykiatri Södra Stockholm. I ett sådant här jobb behöver man kunna bjuda på sig själv – absolut bjuda på sig själv, menar Carlos. Se filmen här.

Psykiatri
Läs mer >> om Carlos Luke Alamos skötare psykiatri
Carlos Luke Alamos skötare psykiatri 2018-11-12 10:58:58 Psykiatri

Obesitas

Centrum för obesitas erbjuder specialistbehandling och stöd för personer från 16 år som har obesitas (tidigare kallad fetma).

Läs mer >> om Obesitas
Obesitas 2018-11-08 15:10:47

Local emergency care

Our local emergency centers help adults and children with emergency illnesses which are not life-threatening. In case of a life-threatening emergency, always call 112.

Läs mer >> om Local emergency care
Local emergency care 2018-04-27 13:41:39

Akut hjälp

Vid livshotande sjukdomar och skador ring alltid 112.

Läs mer >> om Akut hjälp
Akut hjälp 2018-04-27 12:52:52

Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Förbrukningshjälpmedel i hemmet är en av fyra hjälpmedelsverksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Läs mer >> om Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Förbrukningshjälpmedel i hemmet 2018-04-17 13:40:21

Akademiskt specialistcentrum

Specialistvård och forskning tillsammans med patienterna.

Läs mer >> om Akademiskt specialistcentrum
Akademiskt specialistcentrum 2018-01-17 09:13:00

Närakuter

På närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Läs mer >> om Närakuter
Närakuter 2018-01-01 08:00:00

Hjälpmedel Stockholm

Hjälpmedel Stockholm är en hjälpmedelsverksamhet för personer i södra delen av Stockholms län som har behov av bland annat rullstol, gånghjälpmedel, elrullstol, epilepsilarm och TENS-apparat.

Läs mer >> om Hjälpmedel Stockholm
Hjälpmedel Stockholm 2017-10-11 10:47:00

KommSyn Stockholm

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, synhjälpmedel eller hörselhjälpmedel.

Läs mer >> om KommSyn Stockholm
KommSyn Stockholm 2017-10-11 10:21:14

Medicinteknisk apparatur i hemmet

Medicinteknisk apparatur i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet, såsom CPAP, apnélarm och vissa diabeteshjälpmedel.

Läs mer >> om Medicinteknisk apparatur i hemmet
Medicinteknisk apparatur i hemmet 2017-10-11 09:21:48

Feedback and complaints

We would really like to know what patients and those close to them think about the care we provide. This helps us to make ongoing improvements to our methods and procedures.

Läs mer >> om Feedback and complaints
Feedback and complaints 2017-09-08 11:29:01

Read your own medical records

You have the right to read your medical records, and you can also order copies.

Läs mer >> om Read your own medical records
Read your own medical records 2017-08-28 14:29:01

Healthcare at the right time

It is our objective that you shall receive care at the right time, but, if for any reason you have to wait for too long, the following applies.

Läs mer >> om Healthcare at the right time
Healthcare at the right time 2017-08-24 14:37:57

Laws and regulations

The healthcare system is governed by laws and regulations in order to ensure the provision of safe and secure care. Here are a few of the laws and regulations that apply when you receive care from us.

Läs mer >> om Laws and regulations
Laws and regulations 2017-08-24 14:11:42

Diabetes

Centrum för diabetes erbjuder specialistvård för vuxna som har typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes.

Läs mer >> om Diabetes
Diabetes 2017-08-23 12:42:14

Quality registers

Quality registers provide us with a structured way of following up different illnesses and improving the treatment provided.

Läs mer >> om Quality registers
Quality registers 2017-08-23 11:30:58

Your medical record

All the care you receive is documented in your medical records.

Läs mer >> om Your medical record
Your medical record 2017-08-23 11:08:00

Neurologi

Centrum för neurologi är ett akademiskt specialistcentrum för vuxna från 18 år med multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom.

Läs mer >> om Neurologi
Neurologi 2017-08-23 10:19:48

Webbplatskarta

Läs mer >> om Webbplatskarta
Webbplatskarta 2017-08-22 16:43:19

PTP-program 2020

Välkomna till Region Stockholms PTP-program 2020

Läs mer >> om PTP-program 2020
PTP-program 2020 2017-08-22 15:09:19

Your involvement

It is important that you have the opportunity to participate in decisions concerning the care you receive. This increases the chances for us to help you to achieve a better quality of life.

Läs mer >> om Your involvement
Your involvement 2017-08-22 13:22:26

Patient safety

We strive to ensure that the issue of safety receives key consideration in all aspects of healthcare.

Läs mer >> om Patient safety
Patient safety 2017-08-22 12:58:15

PTP-psykologer

PTP är en praktisk tjänstgöring där psykologen får möjlighet att utvecklas in i sin yrkesroll. Kunskaper från utbildningen tillämpas under handledning. Syftet är att ge en bred och fördjupad erfarenhet av yrket.

Läs mer >> om PTP-psykologer
PTP-psykologer 2017-08-22 12:28:02

Safe and secure care

Here you will find information about patients’ rights and how we work to ensure the provision of safe and secure care

Läs mer >> om Safe and secure care
Safe and secure care 2017-08-22 11:23:27

Potilaskertomuksesi

Kaikki saamasi hoito dokumentoidaan potilaskertomukseesi.

Läs mer >> om Potilaskertomuksesi
Potilaskertomuksesi 2017-05-10 13:20:29

Blivande verksamhetschefer

För chefer med hög ledarskapspotential erbjuder vi Topp 15 – ett utvecklingsprogram för blivande verksamhetschefer.

Läs mer >> om Blivande verksamhetschefer
Blivande verksamhetschefer 2017-04-19 15:30:49

Start

Läs mer >> om Start
Start 2017-04-12 11:10:00

Uusi Ruotsissa

Welcome, באַגריסן, lattjo dives, Buörrie båhtime, tervetuloa!

Läs mer >> om Uusi Ruotsissa
Uusi Ruotsissa 2017-04-12 10:06:07

Laaturekisteri

Laaturekisteri on meille sairaanhoidossa toimiville yksi tapa suorittaa eri sairauksien järjestelmällistä seurantaa ja parantaa hoitoa.

Läs mer >> om Laaturekisteri
Laaturekisteri 2017-04-12 09:58:57

Lait ja säännöt

Terveyden- ja sairaanhoitoa ohjaavat lait ja säännöt, joilla on tarkoitus luoda turvallinen ja luotettava hoito. Seuraavassa esitetään muutamia lakeja ja sääntöjä, jotka ovat voimassa silloin kun sinua hoidetaan meillä.

Läs mer >> om Lait ja säännöt
Lait ja säännöt 2017-04-12 09:46:36

Lue potilaskertomustasi

Sinulla on oikeus lukea potilaskertomustasi ja voit myös tilata kopioita siitä.

Läs mer >> om Lue potilaskertomustasi
Lue potilaskertomustasi 2017-04-12 09:38:57

Hoitoa oikeaan aikaan

Tavoitteenamme on, että sinä saat hoitoa oikeaan aikaan, mutta jos jostakin syystä joutuisit odottamaan liian kauan, on seuraava voimassa.

Läs mer >> om Hoitoa oikeaan aikaan
Hoitoa oikeaan aikaan 2017-04-12 09:20:45

Tarjoamamme hoito

Tukholman läänin sairaanhoitoalue tarjoaa hoitoa kaikissa elämäntilanteissa.

Läs mer >> om Tarjoamamme hoito
Tarjoamamme hoito 2017-04-12 09:06:30

Sinun osallisuutesi

On tärkeää, että voit potilaana osallistua hoitoasi koskeviin päätöksiin. Se lisää mahdollisuuksia sille, että voimme auttaa sinua parantamaan elämänlaatuasi.

Läs mer >> om Sinun osallisuutesi
Sinun osallisuutesi 2017-04-11 16:24:44

Näkökannat ja valitukset

Haluamme mielellämme tietää, mitä sinä potilaana tai läheisenä pidät antamastamme hoidosta. Se auttaa meitä koko ajan parantamaan rutiinejamme ja menetelmiämme.

Läs mer >> om Näkökannat ja valitukset
Näkökannat ja valitukset 2017-04-11 16:08:35

Potilasturvallisuus

Pyrimme asettamaan turvallisuuden korkealle kaikissa hoitoa koskevien kysymysten turvallisuusajattelussamme

Läs mer >> om Potilasturvallisuus
Potilasturvallisuus 2017-04-11 15:54:02

Turvallinen ja luotettava hoito

Täältä saat tietoa oikeuksistasi ja siitä, miten me toimimme turvallisen ja luotettavan hoidon takaamiseksi.

Läs mer >> om Turvallinen ja luotettava hoito
Turvallinen ja luotettava hoito 2017-04-11 15:44:18

Tietoa meistä

Tarjoamme terveyden- ja sairaanhoitoa Region Stockholmin johdolla. Vastaanottomme ja toimintamme ovat monille ensimmäinen kontakti sairaanhoitoon. Meillä on noin 12 000 työntekijää.

Läs mer >> om Tietoa meistä
Tietoa meistä 2017-04-11 15:04:10

Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatrin

Vi erbjuder specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrins heldygnsvård (SUS-utbildning).

Läs mer >> om Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatrin
Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatrin 2017-03-22 12:43:14

Sommarjobb och prao

Hos oss finns det många arbetsplatser som erbjuder sommarjobb. Du ska vara född 2004, 2005 eller 2006 för att söka sommarjobb. Vi erbjuder även praoplatser till dig som går i årskurs 8 och 9.

Läs mer >> om Sommarjobb och prao
Sommarjobb och prao 2017-02-24 08:00:00

Journal via nätet

Så här fungerar Journal via nätet.

Läs mer >> om Journal via nätet
Journal via nätet 2016-10-31 13:59:00

Cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering ger dig med behov av cancerrehabilitering en samlad, strukturerad och fördjupad kartläggning, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

Läs mer >> om Cancerrehabilitering
Cancerrehabilitering 2016-09-08 15:53:06

Reumatologi

För dig som har, eller tror att du kan ha, reumatisk sjukdom. För att bli patient hos oss behöver du en remiss från din läkare.

Läs mer >> om Reumatologi
Reumatologi 2016-06-07 12:28:22

Framtidens hälso- och sjukvård

Vården i Stockholms län står inför stora utmaningar. Behovet av vård ökar då befolkningen blir allt äldre och en stor inflyttning sker. Hur ska stockholmarna få en god och jämlik vård även i fortsättningen? Det är utmaningen som Framtidens hälso- och sjukvård tar sig an.

Läs mer >> om Framtidens hälso- och sjukvård
Framtidens hälso- och sjukvård 2016-05-03 15:00:00

För press och media

Läs mer >> om För press och media
För press och media 2015-12-22 10:38:00

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för kliniknära forskning, utveckling och utbildning inom BUP Stockholm.

Läs mer >> om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum 2015-11-02 14:43:01

Ungdomsmottagningar

Våra ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar mellan 12-22 år.

Läs mer >> om Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningar 2015-06-16 13:24:29

Rehabilitering

Du som har varit eller fortfarande är sjuk eller är skadad kan behöva rehabilitering. Hos oss får du hjälp individuellt eller i grupp. Du behöver ingen remiss för att komma till någon av våra mottagningar.

Läs mer >> om Rehabilitering
Rehabilitering 2015-06-15 12:59:45

Om webbplatsen

Läs mer >> om Om webbplatsen
Om webbplatsen 2015-05-25 13:55:00

Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen, BVC, följer ditt barns utveckling från födelse till skolstart och ger er stöd och vägledning i föräldraskapet.

Läs mer >> om Barnavårdscentral
Barnavårdscentral 2015-04-29 12:24:30

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Våra vårdcentraler finns över hela Stockholms län. Du är välkommen att lista dig som patient på den vårdcentral som passar bäst för dig.

Läs mer >> om Vårdcentraler och husläkarmottagningar
Vårdcentraler och husläkarmottagningar 2015-04-29 10:16:35

Mansmottagning

Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning för alla män.

Läs mer >> om Mansmottagning
Mansmottagning 2015-04-28 17:53:39

Logopedi

Vi hjälper dig som har problem med tal och språk.

Läs mer >> om Logopedi
Logopedi 2015-04-28 17:14:55

Tolkcentralen

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd för dig som bor i Stockholms län.

Läs mer >> om Tolkcentralen
Tolkcentralen 2015-04-28 15:40:44

Palliativt kunskapscentrum

Det palliativa kunskapscentrumets syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor och är samfinansierat mellan Stockholms län och flera kommuner inom länet.

Läs mer >> om Palliativt kunskapscentrum
Palliativt kunskapscentrum 2015-02-26 14:44:24

Läs din journal

Du har rätt att få läsa din journal och du kan också beställa kopior av den.

Läs mer >> om Läs din journal
Läs din journal 2015-02-20 10:39:42

New to Sweden

Welcome to Sweden!

Läs mer >> om New to Sweden
New to Sweden 2015-02-09 11:24:05

Start

Läs mer >> om Start
Start 2015-02-09 09:40:22

Disability and rehabilitation

Disability & rehabilitation provides advice, support and treatment for children, young people and adults with life long disabilities, such as learning difficulties, autism, Asperger syndrome, acquired brain injuries and mobility impairments.

Läs mer >> om Disability and rehabilitation
Disability and rehabilitation 2015-02-04 16:32:45

Advanced home care

Advanced healthcare in the home is often an alternative to inpatient hospital. This includes contact with doctors and nurses possible around the clock.

Läs mer >> om Advanced home care
Advanced home care 2015-02-04 15:03:48

Geriatrics

Geriatrics is care that specializes in the ageing process and its diseases.

Läs mer >> om Geriatrics
Geriatrics 2015-02-04 14:27:54

The Transcultural Center

Läs mer >> om The Transcultural Center
The Transcultural Center 2015-02-04 14:26:56

Forensic Psychiatric Care

Forensic Psychiatric Care Stockholm provides highly specialised psychiatry for patients who have been sentenced under the Swedish Forensic Psychiatric Care Act throughout Stockholm County.

Läs mer >> om Forensic Psychiatric Care
Forensic Psychiatric Care 2015-02-04 14:22:42

Eating disorders

The Stockholm Center for Eating Disorders (SCÄ) is the Nordic region’s largest specialist eating disorder clinic and treats patients of all ages.

Läs mer >> om Eating disorders
Eating disorders 2015-02-04 14:16:31

Dependency care

The Stockholm Center for Dependency Disorders investigates and treats at risk use and dependencey on alcohol, drugs or medications.

Läs mer >> om Dependency care
Dependency care 2015-02-04 14:03:54

Psychiatry

Adult psychiatry within SLSO consists of five general psychiatric clinics, eating disorder care, dependence care and forensic psychiatry.

Läs mer >> om Psychiatry
Psychiatry 2015-02-04 13:23:13

Child and Adolescent Psychiatry

Child and Adolescent Psychiatry (BUP) provides specialist care for children and young people up to the age of 18 with mental health problems. BUP offers support and treatment for the whole family.

Läs mer >> om Child and Adolescent Psychiatry
Child and Adolescent Psychiatry 2015-02-04 13:15:39

Our healthcare services

Welcome to Stockholm Healthcare Services, Region Stockholm.

Läs mer >> om Our healthcare services
Our healthcare services 2015-02-04 13:04:08

About us

We provide healthcare on behalf of Region Stockholm. Our healthcare centres and clinics are many people’s first point of contact with the healthcare system. We have around 12,000 employees.

Läs mer >> om About us
About us 2015-02-02 12:17:27

Akademiskt primärvårdscentrum

Akademiskt primärvårdscentrum bedriver forskning, utbildning och utveckling inom primärvården.

Läs mer >> om Akademiskt primärvårdscentrum
Akademiskt primärvårdscentrum 2015-01-28 11:00:37

Barnmorskemottagningar

Våra barnmorskemottagningar finns i alla kommuner i Stockholms län. Vi har ett nära samarbete med barnavårdscentralerna och med läkare, psykologer och andra specialister.

Läs mer >> om Barnmorskemottagningar
Barnmorskemottagningar 2015-01-28 10:18:16

Habilitering och Hälsa

Habilitering och Hälsa ger råd, stöd och behandling till dig som har livslång funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Habilitering och Hälsa
Habilitering och Hälsa 2015-01-27 17:03:24

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en frivillig vårdform som betyder att du kan få samma sjukvård i ditt hem som på sjukhus.

Läs mer >> om Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 2015-01-27 16:56:42

Geriatrik

Välkommen till geriatriken vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi finns på Jakobsbergs sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus.

Läs mer >> om Geriatrik
Geriatrik 2015-01-27 16:49:54

Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal i transkulturella frågor.

Läs mer >> om Transkulturellt Centrum
Transkulturellt Centrum 2015-01-27 16:37:43

Rättspsykiatri

Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela Stockholms län.

Läs mer >> om Rättspsykiatri
Rättspsykiatri 2015-01-27 16:33:30

Ätstörningar

Stockholms centrum för ätstörningar är en av världens största specialistkliniker för behandling av ätstörningar. Vårt uppdrag är att erbjuda specialistvård för patienter med allvarlig ätstörningsproblematik.

Läs mer >> om Ätstörningar
Ätstörningar 2015-01-27 16:18:08

Beroendevård

Beroendecentrum Stockholm erbjuder specialiserad beroendevård i Region Stockholms regi.

Läs mer >> om Beroendevård
Beroendevård 2015-01-27 15:59:19

Psykiatri för vuxna

Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder psykiatrisk vård i Region Stockholms regi. Vi erbjuder specialiserad vård inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri.

Läs mer >> om Psykiatri för vuxna
Psykiatri för vuxna 2015-01-27 15:45:04

Barn- och ungdomspsykiatri

BUP Stockholm erbjuder specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Region Stockholms regi.

Läs mer >> om Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri 2015-01-27 15:29:16

Förmåner

Det du gör på jobbet varje dag har betydelse i många människors liv. För oss är det viktigt att du mår bra och känner dig uppskattad på jobbet och fritiden. Något som kan underlätta är de förmåner vi som arbetsgivare erbjuder dig - kanske kan du inte nyttja alla förmåner vi erbjuder, men några av dem.

Läs mer >> om Förmåner
Förmåner 2015-01-16 11:23:05

Arbetsmiljö och hälsa

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde ska alla arbetsplatser kännetecknas av ett öppet klimat, ett hälsofrämjande arbete, ett aktivt ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Läs mer >> om Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljö och hälsa 2014-09-26 16:40:49

Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.

Läs mer >> om Din delaktighet
Din delaktighet 2014-09-26 13:32:18

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister är ett sätt för oss i sjukvården att på ett strukturerat sätt följa upp olika sjukdomar och förbättra behandlingen.

Läs mer >> om Kvalitetsregister
Kvalitetsregister 2014-09-19 09:34:47

Vårdgaranti

Vi har som mål att du ska få vård i rätt tid, men om du av någon anledning skulle få vänta för länge så gäller det här.

Läs mer >> om Vårdgaranti
Vårdgaranti 2014-09-19 09:20:13

Din journal

All vård som du får dokumenteras i din patientjournal.

Läs mer >> om Din journal
Din journal 2014-09-16 14:57:40

FOU nu

FOU nu (forskning och utveckling) bedriver forskning om äldrevård, även kallat geriatrik.

Läs mer >> om FOU nu
FOU nu 2014-08-15 16:02:00

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder.

Läs mer >> om Synpunkter
Synpunkter 2014-05-20 14:25:39

Lagar och regler

Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker vård. Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas hos oss.

Läs mer >> om Lagar och regler
Lagar och regler 2014-05-20 13:46:02

Miljö

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde eftersträvar vi minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs mer >> om Miljö
Miljö 2014-05-15 10:51:43

Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial som du är välkommen att läsa direkt eller ladda ner.

Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-05-15 10:50:57

Aktuella upphandlingar

Här kan du läsa om aktuella upphandlingar inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Läs mer >> om Aktuella upphandlingar
Aktuella upphandlingar 2014-05-15 10:48:55

Nämnd

Nämnden för förvaltningen Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är tillsatt av Stockholms regionfullmäktige.

Läs mer >> om Nämnd
Nämnd 2014-05-15 10:47:38

Kvalitetsarbete

Det viktigaste för oss som jobbar i Stockholms läns sjukvårdsområde är att våra patienter och brukare får bästa möjliga vård och behandling.

Läs mer >> om Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete 2014-05-15 10:46:33

Centrum för psykiatriforskning

Centrum för psykiatriforskning är ett kunskapscentrum för psykiatriska sjukdomstillståndv vars uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning och utveckling.

Läs mer >> om Centrum för psykiatriforskning
Centrum för psykiatriforskning 2014-05-15 10:41:26

Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) och HTA Region Stockholm.

Läs mer >> om Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning
Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning 2014-05-15 10:41:03

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin sprider kunskap om folkhälsa.

Läs mer >> om Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 2014-05-15 10:40:34

Studenter

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) utbildar framtidens medarbetare.

Läs mer >> om Studenter
Studenter 2014-05-15 10:34:07

Kompetensutveckling

Uppåt, nedåt eller åt sidan - vägen för din karriär inom Stockholms läns sjukvårdsområde bestämmer du själv.

Läs mer >> om Kompetensutveckling
Kompetensutveckling 2014-05-15 10:33:06

1177:s e-tjänster

1177:s e-tjänster har öppet dygnet runt, året om. Det gör att du kan kontakta sjukvården när det passar dig. Tryggt och säkert.

Läs mer >> om 1177:s e-tjänster
1177:s e-tjänster 2014-05-15 10:22:59

Vård hos oss

Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder vård i livets alla skeden.

Läs mer >> om Vård hos oss
Vård hos oss 2014-05-15 10:22:31

New in Sweden

Welcome, באַגריסן, lattjo dives, Buörrie båhtime, tervetuloa!

Läs mer >> om New in Sweden
New in Sweden 2014-05-15 10:21:43

Patientsäkerhet

Vi strävar efter ett högt säkerhetstänkande i alla frågor som rör vården.

Läs mer >> om Patientsäkerhet
Patientsäkerhet 2014-04-28 15:26:00

Trygg och säker vård

Här finns information om dina rättigheter och hur vi arbetar för en trygg och säker vård.

Läs mer >> om Trygg och säker vård
Trygg och säker vård 2014-04-28 15:26:00

Upphandling

Stockholms läns sjukvårdsområde bedriver upphandlingar affärsmässigt och effektivt så att varor och tjänster erhålls till rätt pris och kvalitet vid rätt tidpunkt.

Läs mer >> om Upphandling
Upphandling 2014-04-14 14:52:00

Forskning och utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla vården genom att prova nya behandlingsmetoder i olika forskningsprojekt, men också genom att analysera vår organisation och se hur vi kan bli bättre genom utveckling.

Läs mer >> om Forskning och utveckling
Forskning och utveckling 2014-04-14 14:51:37

Jobba hos oss

Vill du gå till jobbet med känslan av att göra skillnad varje dag och samtidigt få möjlighet till utveckling - välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi finns inom en mängd olika verksamheter och är i dag cirka 11 600 medarbetare inom ett hundratal kvalificerade yrken, varav de största yrkesgrupperna är sjuksköterskor, läkare och skötare.

Läs mer >> om Jobba hos oss
Jobba hos oss 2014-04-14 14:51:12

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Stockholms läns sjukvårdsområde centrala administration. Söker du vård ska du i första hand kontakta din mottagning.

Läs mer >> om Kontakt
Kontakt 2014-04-14 14:50:25

Om oss

Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Våra mottagningar och verksamheter är många människors första kontakt med sjukvården. Vi är cirka 12 000 medarbetare.

Läs mer >> om Om oss
Om oss 2014-04-14 14:49:55

Start

Läs mer >> om Start
Start 2014-04-14 14:49:20

Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga risker i arbets- och omgivningsmiljön.

Läs mer >> om Centrum för arbets- och miljömedicin
Centrum för arbets- och miljömedicin 2014-03-06 14:57:29